Tohtoriopinnot

Musiikin tohtorin tutkintoon Sibelius-Akatemiassa kuuluu kirjallinen työ, jonka luonne ja muoto vaihtelevat valitun opintolinjan mukaan. Tutkintoon sisältyy usein myös muita dokumentoituja osia, esimerkiksi konserttitallenteita, videoteoksia tai äänitteitä. Osa tällä sivustolla olevista tohtorin tutkinnon dokumenteista on esillä kokonaisuudessaan, osasta on tekijänoikeussyistä julkaistu vain perustiedot.

Taiteilijakoulutuksen tutkinnossa kirjallinen työ oli aiemmin osa suoritettuja opintoja ja opinnäytteen muodostivat tutkinnon viisi taiteellista osiota. Tutkinnon rakenne muuttui vuonna 2011, jolloin kirjallinen työ muuttui tutkielmaksi ja osaksi opinnäytettä. Kirjallinen työ ja 2–4 taiteellista osiota muodostavat taiteellistutkimuksellisen kokonaisuuden. Kirjallinen työ sisältää usein myös monimediaisia elementtejä.

Soveltajakoulutuksessa kirjallinen työ voi sisältää yhteenvedon tai raportin lisäksi esimerkiksi artikkeleita, tietokirjoja, nuottikirjoja tai oppimateriaaleja. Tutkijakoulutuksen kirjallinen työ on perinteinen väitöskirja.