A. O. Väisänen ja Miitrelän Ilja – vienankarjalaisten joikujen piirteitä

Maari Kallberg
2004

Kuhmon musiikkiopiston julkaisuja no 4

Julkaisija: Kuhmon kaupunki / musiikkiopisto,
Kansanmusiikin tutkimus-, tallennus ja elvytysprojekti II-vaihe,
Interreg III A Karjala

Professori Armas Otto Väisänen (1890-1969) oli Suomen ja sukukansojemme kansanmusiikin tallentaja ja tutkija. Vuonna 1915 hän teki laajan keruumatkan Vienan Karjalaan ja tallensi sieltä yli kaksisataa sävelmää, niiden joukossa useita kymmeniä vienankarjalaisia joikuja.

Tämän kirjan aiheena on A. O. Väisäsen ja Ilja Miitrelän kohtaaminen Oulangan Laitasalmessa. Ilja Miitrelä, eli viralliselta nimeltään Ilja Fietorovits Krasko oli joikujamestari, jolta Väisänen tallensi matkallaan useita joikuja. Tässä julkaisussa on kaikki nämä Väisäsen häneltä tallentamat joiut käsikirjoituksina, nuotteina sekä cd-levyllä. Lisäksi kirjassa on artikkeli, jossa käsittelen miesten tapaamista sekä analysoin Miitrelän Iljan joikuja.

Tutkimuksia vienankarjalaisesta joiusta on varsin vähän, mutta viimeaikoina kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt. Toivon, että tämä julkaisu voi osaltaan edistää vienankarjalaisen jouin sekä taiteellista että tieteellistä tutkimusta.

Tätä tutkimustyötä olen tehnyt Kuhmon musiikkiopiston Kokko lenti koilta ilmoin -projektin sekä Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tutkijakoulun työntekijänä.

Lämmin kiitos Heikki Laitiselle, Pekka Huttu-Hiltuselle, Ilona Korhoselle, Timo Väänäselle, ja kaikille julkaisun tekemisessä auttaneille henkilöille ja tahoille!

Porvoossa 5.5.2004

Maari Kallberg