Baltian kantelekansat

Artikkelit – Timo Väänänen, Leena Häkkinen ja Kari Dahlblom
Valokuvat, ellei toisin mainita – Timo Väänänen
Taitto – Timo Väänänen, Leena Häkkinen ja Kari Dahlblom

Tämän kirjan tekemistä ja tiedonhankintaa ovat tukeneet Koneen Säätiö ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

© Kanteleen kielin -työryhmä – Kari Dahlblom, Leena Häkkinen, Matti Kontio ja Timo Väänänen 2013
Maanite 2013
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 21
ISSN-L 2242-8054
ISSN 2242-8054
ISBN 978-952-5959-41-3
N-Paino, Lahti, 2012

Tervetuloa matkalle eri kansojen kanteleiden pariin. Baltian kantelekansat -kirja vie meidät virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten kanteleiden luo. Pääsemme tutustumaan soittajiin, soitinrakentajiin, tutkijoihin ja soittimiin. Kannel, kokle, kokles ja kanklès johdattavat matkan alkuun. Matka jatkuu seuraavassa kirjasarjan osassa Volgalle.

Kanteleen kielin on kerännyt aineistoa kenttämatkoilla äänittäen, kuvaten ja haastatellen. Timo Väänänen, Leena Häkkinen, Kari Dahlblom ja Matti Kontio ovat tehneet matkat Viroon, Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Venäjälle, Udmurtiaan, Tšuvassiaan, Tatarstaniin ja Marinmaalle.