Iki-Turson runolaulukirja – Runolaulusävelmiä ja runoja laulettavaksi yksin ja yhdessä

Iki-Turson runolaulukirja (PDF)

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 33

Toimittaneet: Maari Kallberg ja Outi Pulkkinen
Ulkoasu: Jimmy Träskelin
Kannen valokuva: Wilma Hurskainen
Paino: Grano Oy, 2020
© Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä

Painettu:
ISBN 978-952-329-150-8
ISSN 2242-8054

PDF:
ISBN 978-952-329-151-5
ISSN 2489-8163

Runolaulu on ainutlaatuinen laulunlaji ja vanhan itämerensuomalaisen laulukulttuurin keskeisin osa. Sen avulla on käsitelty, jäsennetty ja tulkittu maailmaa sekä arjessa että juhlassa. Runolaululle on ominaista viiden sävelen ja kahdeksantavuisten runosäkeiden maailma. Säkeistöjä ei ole, vaan laulu etenee säe tai säepari kerrallaan. Lauluissa saa muunnella ja improvisoida. Millä tahansa sävelmällä voi laulaa minkä tahansa runon. Laulu voi olla aivan lyhyt tai satojen säkeiden mittainen.

Tässä Iki-Turson runolaulukirjassa on julkaistu 50 runolaulusävelmää ja 48 runoa laulettavaksi yksin ja yhdessä. Kirja sisältää myös runolaulumitan oppaan.