Jouhikko / The Bowed Lyre

2. korjattu painos
© Rauno Nieminen, 2017
Rauno Niemisen julkaisuja 2, ISBN 978-952-68365-2-2
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 28, ISSN 2242-8054
Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 61, ISSN 0355-9270
Editointi ja englanninkielinen käännös: Jim Landon ja Horst Bernhardt
Taitto: Joppe Kirsikka-aho, Graafinen Viestintä Kyly Oy
Nuotinnokset: Otto Andersson, Carl Collan, Väinö Lamberg-Arjava, A. O. Väisänen
Nuotinnokset oheisäänitteeltä: Jouni Koskimäki assistentteina Joona Koskimäki ja Rauno Nieminen
Nuottien puhtaaksikirjoitus: Jouni Koskimäki
Paino: Hämeen Kirjapaino Oy
Kansikuva: Hannu Häyhä
CD-masterointi: Matti Kontio (IMU)
Digitaalinen restaurointi: Jens von Weissenberg

ISBN 978-952-68365-2-2
Rauno Nieminen, Ikaalinen 2017

www.raunonieminen.com
https://holvi.com/shop/Raunonieminen

Lyyraa alettiin soittaa Euroopassa jousella jo keskiajalla. Tietoja näppäiltävistä ja soitettavista lyyrista löytyy Itämeren alueelta. Soitin säilyi Virossa ja Itä-Suomessa aina 1900-luvun alkuun.

Tähän kirjaan on koottu kaikki tiedossa olevat jouhikkonuotinnokset, joita on yhteensä 98 sävelmästä. Ne on kerätty Viron mantereelta ja saaristosta sekä Savosta ja Karjalasta. Kirjan liitteenä ovat myös alkuperäiset fonografi- ja parlografilieriöille sekä arkistolevylle tallennetut jouhikkosävelmät. Tarjolla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla seitsemää jouhikonsoittajaa sadan vuoden takaa 46 äänitteellä. Kirjassa on tietoja jouhikon historiasta, soittajista ja soittotyyleistä sekä soitto-ohjeet. Lisäksi kirjassa on jouhikon käyttö- ja huolto-ohjeet sekä tietoa jouhikonsoiton nykyisestä käytännöstä.