Kasvot – mielikuvia kanteleesta

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 10
Timo Väänänen ja Ilari Ikävalko
2008

© 2008 Timo Väänänen ja Ilari Ikävalko
Maanite 2008, www.maanite.fi

Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2008
ISBN 978-952-5652-35-2

Kanteleensoittajilla on monia kasvoja, kuuluisia, vanhoja, nuoria, uusia, tuttuja. Kirja esittelee riemastuttavan kavalkadin kaikille tuttuja, mutta myös mielikuvituksen siivittämiä kanteleeseen liittyviä merkkihenkilöitä.

Kuvissa soittajahahmot esiintyvät alkuperäisten malliensa innoittamissa lavastetuissa tilanteissa ja ympäristöissä. Kaikkien näiden lukuisien hahmojen henkilönä esiintyy kanneltaja Timo Väänänen, joka taidemaskeeraaja Kaisu Kurjen käsittelyssä on taipunut muotoon jos toiseen. Ilari Ikävalko on kuvannut kirjan kuvat. Kirja liittyy Timo Väänäsen tohtoriväitöstyöhön.

Tiivistelmä

Väinämöisen kasvot – kantele symbolina koostuu viidestä monitaiteellisesta konsertista, joissa olen soittanut sähkökanteletta. Sähkökanteleen valinta soittimeksi on taiteellinen valinta, olen halunnut kehittää uuden soittimen mahdollisuuksia. Sävellykset ovat syntyneet musiikillisten ja liikkeellisten improvisaatioiden myötä. Työryhmässä ovat myös tanssija Päivi Järvinen ja valokuvaaja Ilari Ikävalko.

Projektin tarkoituksena on ollut tutkia ja tuoda esiin kanteleeseen liittyviä mielikuvia ja stereotypioita. Kanteleensoittajana en ole itsekään vapaa näistä joskus aika kapeista mielikuvista ja siksi niiden käsittely on tärkeää oman taiteilijaidentiteetin luomisen kannalta. Tarkoituksena ei ole ollut muuttaa tai murtaa mielikuvia vaan tiedostaa ne.

Yksi käytetyistä työtavoista on ollut uusien kantelekuvien luominen. Ne perustuvat maalauksiin tai valokuviin kanteleeseen liittyvistä henkilöistä. Kokonaisuuden päätyö on Väinämöisen kasvot, joka on valokuvakollaasi 144 nykyisen kanteleensoittajan kasvokuvasta. Yhdessä ne muodostavat Väinämöisen kasvot Gallen-Kallelan maalauksesta Väinämöisen lähtö.

Toinen kuviin liittyvä työtapa lainaa keinoja teatterin ja roolityön alueelta. Olen valinnut seitsemän tunnettua ja merkittävää eri aikojen kanteleen soittajaa, joista löytyy maalauksia tai valokuvia. Näistä henkilöistä on tehty rooli-improvisaation ja näköismaskeerauksen avulla uusia valokuvia. Esitän henkilökuvissa kaikkia henkilöitä.

Työn kirjallinen osuus Kasvot – mielikuvia kanteleesta (Maanite & Maahenki 2008) käsittelee tekstein ja valokuvin kanteleen mielikuvia. Kirja on julkaistu myös englanniksi. Valokuvista on näyttelykokonaisuus, tohtorityöhön liittyvä näyttely oli Sanomatalossa helmikuussa 2008. Kokonaisuuteen kuuluu myös äänilevy Musiikkia (Maanite 2005).