Omasta päästä – kokemuksia kansanmusiikin alkuopetuksesta

Anu Itäpelto
1999

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituotantoa 3

Toimitus – Arja Kangasniemi, Juhani Näreharju
Graafinen ulkoasu – Maikki Rantala
Valokuvat – Eija Hiltunen, Anu Itäpelto, Terhi Kouvo, Maikki Rantala, Arto Rummukainen, Päivi Utriainen
Paino – Kyriiri Oy, 1999

© Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 1999
ISSN 1455-2493
ISBN 952-9658-65-6

Kansanmusiikin opiskelu kuuluu monen päiväkodin, koulun kansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen perusohjelmaan. Oppilaat oppivat ja opettajat opettavat, mutta kertyneet kokemukset jäävät useimmiten kirjaamatta. Kansanmusiikkipedagogiikan rakennustyö on vasta alussa.

Muusikko ja pedagogi Anu Itäpelto esittelee tässä oppaassa näkemyksiään ja kokemuksiaan kansanmusiikin alkuopetuksesta. Menetelmät ja niihin liittyvät esimerkit esitellään lasten opettamisen näkökulmasta, mutta samat asiat pätevät soveltaen myös aikuisten alkuopetukseen. Opas sopii opetustyön virikkeeksi sekä kansanmusiikkia jo opettaneille että muille kansanmusiikin pedagogisista mahdollisuuksista kiinnostuneille.

* * *

Kirjan tekijä Anu Itäpelto (s. 1959) on rakentanut musiikillisen perustansa kansanmusiikin ammattiopintojen ja monipuolisen muusikkouden varaan. Hän on monille tuttu muusikko mm. Niekku- ja Utua -yhtyeistä.

Itäpelto opettaa kansanmusiikkia, erityisesti kanteleiden soittoa omassa musiikkikoulussaan, vierailee vakituisena kouluttajana useissa muissa musiikkioppilaitoksissa ja opettaa kansanmusiikkipedagogiikkaa Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastossa.

Nyt vuosien opetuskokemukset ovat kiteytyneeet kirjalliseen muotoon.