Warpusen weisu – Pohjanmaan musiikin historiaa 1600-1900

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 18

toim. Vesa Kurkela, Heikki Laitinen & Saijaleena Rantanen
2010

Taitto – Joonas Keskinen
Kansi – Petri Välimäki
Paino – Juvenes Print, Tampere 2010

© 2010 kirjoittajat
ISSN 1455-2493
ISBN 978-952-5531

Tämä kirja on tulos kolmesta tutkijatapaamisesta, jotka pidettiin vuosina 2007-2009 Seinäjoella elokuisten Östermyran musiikkipäivien yhteydessä. Artikkeleiden aihepiirit kattavat ajanjakson 1600-luvulta 1900-luvun alkuun. Kirjan keskeisenä tavoitteena on ollut etsiä ja tuottaa uusia näkökulmia aikaisemmin kirjoitettuun Suomen ja erityisesti Pohjanmaan musiikin historiaan. Musiikkia ei ole haluttu niinkään tarkastella nykyhetken musiikinlajien rajoissa, vaan eläytymällä ja mukautumalla eri aikakausien yhteiskunnallisiin oloihin ja niiden aikaansamaan monipuoliseen musiikkikulttuuriin.

Kirjan kirjoittajat muodostavat edustavan joukon musiikintutkijoita, joista huomattava osa on kirkkomusiikin ja kansanmusiikin asiantuntijoita. 1800-luvun lopulla tapahtuneen torvisoittokuntien, muun yhtyesoiton ja laulukuorojen synnyn myötä Pohjanmaan musiikin historia kuuluu kuitenkin myös populaarimusiikin tutkijoiden työsarkaan, joka näkyy kirjan sisällössä.

Kirja sisältää monia mielenkiintoisia yksityiskohtia paikallisesta musiikkitoiminnasta, jotka tutkimus on aiemmin sivuuttanut tai jotka ovat muuten vain päässeet unohtumaan aikojen saatossa. Moni kirjoittaja on onnistunut tekemään uusia tulkintoja siitä, miten Pohjanmaan musiikki ja sen eri osa-alueet ovat kehittyneet ja muuttuneet vuosisatojen kuluessa.