2-rivisen haitarin opetusvideot sähköisille alustoille

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2021

Sisällysluettelo

Johdanto

Taustaa

Sisällön suunnittelu

Tekninen toteutus

Esimerkkivideo: Muorin jenkka

Yhteenveto

Johdanto

Koronavuosien 2020–2022 aikana etäsoittotunnit ovat tulleet tutuksi monelle musiikin harrastajalle, kun kaikki harrastustoiminta ja ryhmien kokoontumiset kiellettiin. Etätyösuositukset ja kontaktien välttäminen ovat vaikuttaneet myös kotiopiskelun suosioon. Havahduin siihen, että internetissä on todella vähän opetusvideoita nimenomaan vähärivisille haitareille, ja ajattelin, että nyt on hyvä aika korjata asia ja tehdä laadukasta opetusmateriaalia, videoita, kaikenikäisille ja ‑tasoisille soittajille ja julkaista niitä internetissä.

Opetusvideoideni tavoitteena on myös kartuttaa uusia vähärivisen haitarin soiton harrastajia. Soittamisen voi helposti aloittaa kotona matalan kynnyksen opetusvideoiden avulla juuri silloin, kun itselle sopii. Haluan tuoda positiivista näkyvyyttä suomalaiselle kansanmusiikille ja erityisesti vähärivisillä haitareilla soitetulle musiikille.

Perehdyin erityylisiin opetusvideoihin YouTubea selaamalla. Katsoin eri soittimien opetusvideoita, ja sitä kautta muotoutui käsitys siitä, minkälaisia videoita haluan tehdä. Videoiden pitää olla lyhyitä, laadukkaasti käsikirjoitettuja, kuvattuja ja editoituja. Niiden tulee olla ilmaisia, helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla. Lisäksi pääpainon on oltava soittamisessa eikä opiskeltavien asioiden selittämisessä. Jotta videot tavoittaisivat mahdollisimman monta katsojaa, oli tärkeää tutustua myös YouTuben oikeaoppisiin algoritmeihin. Videot tulee julkaista säännöllisesti aina samaan aikaan, mieluiten viikoittain. Videoiden otsikointi on myös tärkeää löydettävyyden kannalta. Oikeilla avainsanoilla nimetty video tavoittaa enemmän katsojia.

Olen huomioinut kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat videoillani. Haluan tehdä lämminhenkisiä, helposti lähestyttäviä opetusvideoita, joissa on hieman huumoriakin mukana. Alkumusiikiksi valitsin Luomuduon Jyrkin häämarssin, jossa on mukaansa tempaava vähärivisriffi. Joka videon alussa koirani tervehtii katsojia eri tavalla ja toivottaa onnea. Pienillä yksityiskohdilla videoista voi tehdä kiinnostavia ja edukseen erottuvia.

Käyn videoilla erilaisia soittotekniikoita ja -tyylejä läpi. Ohjelmistoksi valikoitui suomalainen, vähärivisille harmonikoille sävelletty perinteinen kansanmusiikki. Videon avulla voi opiskella soittamista korvakuulolta. Tämä metodi sopii hyvin vasta-alkajillekin, sillä nuotinlukutaitoa ei vaadita. Edistyneemmille soittajille videot tarjoavat tekniikkaharjoituksia (esimerkiksi tyylinmukaisten korusävelten harjoitukset) ja ovat oiva apu kartuttamaan ohjelmistoa. Ajatuksenani on myös verkostoitua ulkomaisiin vähärivisten haitarimuusikoiden ryhmiin ja jakaa perinteisiä suomalaisia kappaleita näille foorumeille. Alussa äänittelin videot mikeillä käyttäen äänikorttia. Äänityslaitteiden kasaaminen vei kuitenkin liikaa aikaa, ja päädyin käyttämään taltioinneissa Zoom-äänitintä.