Elokuvamusiikin sävellystyötä oppimassa

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2022

Sisällysluettelo

Tausta ja tavoitteet
Elokuvasävellyskurssin aloitus
Ensimmäinen sävellystyö
Toinen sävellystyö
Tapaaminen kapellimestarin kanssa
Äänityksiin valmistautuminen
Äänityspäivä
Jälkityöstö
Yhteenveto

Tausta ja tavoitteet

Joulukuussa 2018 kuulin, että musiikkiteknologian aineryhmän järjestämälle elokuvamusiikin kurssille oli avautunut haku. Lähetin sähköpostin, jossa kerroin olevani kiinnostunut siitä, ja ilokseni muutaman viikon päästä minulle ilmoitettiin, että olin päässyt mukaan kolmen muun opiskelijan kanssa. Tavoitteena oli säveltää musiikkia kahteen aikaisemmin julkaistuun elokuvakohtaukseen ja orkestroida musiikki isolle orkesterille. Soivaa musiikkia oli ennakkotietojen mukaan tarkoitus tehdä noin neljän minuutin verran.

Kurssin vierailevana opettajana toimii Stephen Endelman, joka on Los Angelesissa asuva Grammy-palkittu brittiläinen säveltäjä ja kapellimestari. Hän on toiminut myös tuottajana ja opettajana. Endelman on opiskellut klassista säveltämistä Guildhall School of Music and Drama oppilaitoksessa Lontoossa. Hänellä on vuosien kokemus sekä indie-elokuvatuotannoista että suuren kokoluokan ja budjetin Hollywood-projekteista.

Opintojakso oli suunnattu myös orkesterinjohdon ja musiikkiteknologian opiskelijoille. Kapellimestari Atso Almila toimi orkesterinjohdon opiskelijoiden opettajana ja lehtori Miikka Huttunen musiikkiteknologian opiskelijoiden opettajana. Kurssin suunnitellut soveltavan musiikin lehtori Päivi Takala toimi myös opettajana osalla oppitunneista.

Syy, miksi hakeuduin mukaan, oli se, että olen aina ollut todella kiinnostunut elokuvista, elokuvamusiikista ja sen säveltämisestä. Maisterivaiheessa olin käynyt muutamia elokuvamusiikin kursseja Sibelius-Akatemiassa, joten olin päässyt harjaannuttamaan taitojani jo aikaisemmin. Olin myös opiskellut Akatemiassa pelimusiikkia, jonka tuottaminen muistuttaa monin osin elokuvamusiikin säveltämistä. Kurssi tuntui ainutlaatuiselta tilaisuudelta päästä säveltämään ja sovittamaan musiikkia isolle orkesterille. Suurena etuna oli myös se, että musiikkiteknologian opiskelijat äänittävät teoksen, joten sen kautta oli mahdollista saada musiikillisia näytteitä elokuvamusiikin osaamisesta omaan portfolioon.

Olin myös pitkään halunnut säveltää oikealle orkesterille musiikkia ja kehittää orkestrointitaitojani. Tätä ennen olin tehnyt klassiselle orkesterille musiikkia pääasiassa erilaisilla äänitysohjelmilla samplekirjastoja hyödyntäen. Lisäksi halusin kehittää itseäni säveltäjänä ja monipuolistaa osaamistani.