Försök – soittajan arkea Andetagen-projektissa

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1998

Tiivistelmä

Projektini kirjallisessa osassa pyrin kuvaamaan Andetagen-kiertueen esivalmisteluja, harjoituksia sound check- ja konserttitilanteita, sosiaalista kokemuskenttää sekä Andetagen-ryhmän aikaansaamaa musiikkia rivisoittajan näkökulmasta. Yritän selittää seikkoja, jotka vaikuttivat projektissa tekemiini musiikillisiin ratkaisuihin, konserttien kulkuun ja ryhmän jäsenten roolien muodostumiseen.

Projektini taiteelinen osuus muodostui Andetagen-kiertueen konserteista, jotka pidettiin 19.-25.4.1998 Lundissa, Uppsalassa, Gävlessä, Tukholmassa ja Helsingissä. Kiertueen keskeinen teema oli Lars Hollmerin musiikin esittäminen sekä akustisista että sähkösoittimista kootulla kansainvälisellä yhtyeellä, jossa oli kolme suomalaista, kaksi ruotsalaista ja yksi kuubalainen muusikko.

Käsittelen Andetagenin ohjelmistoa sävelmäkohtaisesti kuvaten sävelmiin valitsemiani sointivärejä, tekemiäni sovituksellisia muutoksia, harjoitusmetodeja, kappaleiden elämistä ja osuuksieni muuttumista harjoitusten sekä kiertueen edetessä.

Sisällysluettelo

Johdanto
Laitteet, soittimet, hankinnat, korjaukset
Omakohtainen harjoittelujakso
Yksinäistä harjoittelua kappaleittain
Portaletyde
Ett tungt ok
Sväng bättre
Flyg o forget
Sydaf
Eyeliner
Plinga
Videpiano
Kvar om igen
Cirkus 1, Cirkus 2
Försök
Aska
Now
Boeves psalm
Maa-tango
Projektin suomalaistrion yhteisharjoitus
Ruotsin yhteisharjoitukset 16.-18.4.1998
Kiertue
19.4.1998 Lund, Mejeriet
21.4.1998 Uppsala, Fredmans
22.4.1998 Gävle, Konserthuset
23.4.1998 Tukholma, Fasching
25.4.1998 Helsinki, Kaapeliravintola
Yhteenveto, opiksi ja ojennukseksi
Liitteet

Työhön liittyvä äänite kansanmusiikin aineryhmän arkistoissa