Groovesta liikkeelle – Tutkimus suurkanteleen soitosta groovepohjaisessa musiikissa

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Tutkimusasetelma

2.1 Tutkimusmenetelmät
2.2 Tutkimuksen kulku

3 Kanteletta näppäillen

3.1 Kanteleen historiaa soittotekniikan näkökulmasta
3.2 Keskeisiä elementtejä suurkanteleen soittotekniikasta

3.2.1 Näppäily
3.2.2 Jälkisoinnin sammuttelu
3.2.3 Soittoasento

4 Grooven määritelmiä

4.1 Groove
4.2 Svengi ja swingi

5 Haastattelututkimuksen tulokset

6 Omien soittotekniikoiden analysointia

6.1 Äänenväriin vaikuttavat tekniikat

6.1.1 Kielien ylöspäin näppääminen tai nostosoitto
6.1.2 Laudalla sammutettu soitto eli ”demppaus”
6.1.3 Nostosoitto ”demppauksen” kanssa
6.1.4 Yhdysasentoinen soittotapa
6.1.5 Soittokohta kielellä

6.2 Perkussiiviset tekniikat

6.2.1 Slap ja kynsi-slap
6.2.2 Rämpytys

7 Oppimateriaali

7.1 Papu
7.2 Pähkinä
7.3 Pilvi

8 Pohdinta

Lähteet

Painamattomat läheet

Haastattelukysymykset

 

Johdanto

Kanteleensoiton opetus kehittyy, uusia opetusmetodeja syntyy ja uutta materiaalia tehdään koko ajan lisää. Etenkin kansanmusiikin puolella opettajat ja oppilaat tekevät paljon omia sävellyksiä ja sovituksia, joita voisi hyvin jakaa eteenpäin muillekin soitettavaksi. Usein tämä kaikki on kuitenkin vain jokaisen opettajan oman kansion välissä suttupaperilla tai muistitikulla, ja usein myös vain pään sisäisinä aihioina. Valmiita soitto-oppaita tai edes puhtaaksi kirjoitettuja nuotteja kaivataan lisää genreen katsomatta.

Tutkimukseni pureutuu groovepohjaisen musiikin opettamisen alkuvaiheisiin. Monesti groovepohjaisen musiikin opetus aloitetaan vasta pidemmällä soittoharrastuksessa olevan kanssa, kun perustekniikka on ensin käyty perusteellisesti läpi. Tutkimuksessani halusin selvittää miten groovepohjaisen musiikin opetus aloitetaan varhaisemmassa vaiheessa ja minkälaista tekniikkaa siihen voisi sisältyä. Tutkimukseni alkujuuret juontavat omaan soittotyyliini, jonka opettamista olen pohtinut. Millainen olisi ensimmäinen soittotunti, jos haluaisin opettaa groovesoittoa oppilaalle heti alusta lähtien? Minkälaisia kappaleet ja harjoitukset olisivat? Miten opettaisin groovea ja svengiä?

Jokainen kanteleensoiton opettaja on myös muusikko, jolla on oma soittotyyli ja tekniikka. Joskus voi olla haastavaa opettaa omaakaan soittotyyliä, kun siihen ei ole valmiita malleja. Joistakin tekniikoista puuttuvat vielä sanalliset selitykset ja merkintätavat. Useimmat kantelistit tietävät marttipokelamaiset ”ryöpsähdykset” ja ”lirutukset”, mutta erikoisempien tekniikoiden merkintätavat eivät ole vakiintuneet. Tämä tutkimus keskittyy groovepohjaisen musiikin opetuksen ensiaskeleiden kartoitukseen ja sen pohjalta tehtyyn materiaaliin.