Harmonikkasävellysteni nuotintaminen

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2008

Sisällysluettelo

Johdanto

Nuotinnosten kohderyhmän määrittely

Nuottien kirjoittaminen itselle ja omalle yhtyeelle
Nuottien kirjoittaminen yleiseen käyttöön
Kohderyhmä tässä työssä

Pohjatyö

Harmonikkanuottien tutkiminen
Sibelius-nuotinkirjoitusohjelman harjoittelu

Nuotinnettavien kappaleiden esittely

Lintuvaaran uneton
Valaat
Painajainen leikkikentällä
Ihmisrauniot ry

Nuotinnosten teko

Nuotintaminen, kaksi tapaa
Nuottien testaaminen koehenkilöillä
Nuottien ja ohjeistuksen parantelu sekä lopulliset nuotinnokset

Yhteenveto

Liitteet: Kaikki nuotinnokset

Liite 1: Lintuvaaran Uneton, karsittu versio
Liite 2: Lintuvaaran Uneton, tarkempi versio
Liite 3: Valaat, tarkka versio
Liite 4: Painajainen leikkikentällä, karsittu versio
Liite 5: Painajainen leikkikentällä, tarkempi versio
Ihmisrauniot ry, karsittu versio
Ihmisrauniot ry, tarkempi versio

Tiivistelmä

Projektissani ”Harmonikkasoolosävellysteni nuotintaminen” tutkin, miten voisin nuotintaa tekemiäni harmonikkasävellyksiä yleiseen käyttöön. Kirjoitin neljästä kappaleestani kahdenlaiset versiot, pyysin kommentteja koesoittajalta, minkä jälkeen parantelin nuotinnoksia ja päädyin ns. lopullisiin versioihin.

Projektin kirjallisessa osiossa kerron ensin taustastani nuottien kirjoittajana, harmonikkanuoteista yleensä sekä kohderyhmän valinnasta. Sitten esittelen nuotinnettavat kappaleet ja kerron haasteista juuri näiden kappaleiden kohdalla. Lopuksi kerron nuotinnosten teosta, niiden testaamisesta koesoittajalla sekä nuotinnosten parantelusta saamieni kommenttieni perusteella.

Olen aikaisemmin kirjoittanut musiikkia vain itselleni ja omille yhtyeilleni, joten en ole joutunut tarkkaa nuotintamista pohtimaan. Nyt haasteena oli ilmaista nuotein myös tulkinta-asioita mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Täytyi myös päättää jonkinlainen kohderyhmä. Lopulta päädyin kahteen erilaiseen nuotintamistapaan, joista ensimmäinen oli mahdollisimman yksinkertainen ja toinen taas mahdollisimman tarkoilla esitysmerkinnöillä varustettu.

Liitteenä projektin aiheena olleet nuotinnokset.