Helmi Rekinan joikuopissa

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2000

Tiivistelmä

Projektityöni aihe on vienankarjalainen joiku. Työn osat ovat arkistoäänitteistä koottu CD-levy, kirjallinen työ, jossa käsitellään joiun oppimista perinteentaitajan johdolla sekä oppitunneilla nauhoitettu kuvanauha ja äänite.

CD-levylle on koottu vienankarjalaisen joiun arkistoäänitteitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkistosta sekä Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin nauhoitearkistosta Petroskoista. Levy sisältää yleisesittelyn joiusta, joikujen tekstit alkuperäiskielellä sekä tekstien tiivistelmät suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Vienankarjalainen joiku on jo hiipunut lauluperinteenlaji, jota on esiintynyt Vienan Karjalan länsiosissa. Onnistuin vielä löytämään yhden ihmisen, Helmi Rekinan, joka osasi joikua yhden kappaleen. Matkustin heinäkuussa 1999 hänen oppiinsa muutamaksi päiväksi tavoitteenani oppia joiku ja yrittää yhden joiun ja sen taitajan avulla selvittää joikua koskevia kysymyksiä. Kysymykset koskivat äänenkäyttötapaa, muuntelua sekä sanojen ja sävelten suhdetta.

Suurin tavoite eli joiun oppiminen toteutui. Kaikkiin kysymyksiin en heti saanut suoria vastauksia, mutta jälkeenpäin videolta katseltuna ja kuunneltuna moni asia selvisi sitä kautta.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Oman kiinnostukseni taustoja
3 Yleistä vienankarjalaisesta joiusta
4 Helmi Rekina
4.1 Helmi laulajana
4.2 Helmin joiusta
5 Kenttämatkat
5.1 Matka Jyskyjärvelle heinäkuussa 1999
5.1.1 Ensimmäinen oppitunti
5.1.2 Toinen oppitunti
5.1.3 Kolmas oppitunti
5.2 Tarkistusmatka joulukuussa 1999
6 Mietteitä prosessin jälkeen
7 Lähteitä ja kirjallisuutta

 

Liitteet
1 Nuotinnos, Helmi Rekinan joiku 7.7.1999
2 Videokasetin ja DAT-nauhan sisällysluettelo
3 Levyllä olevien joikujen tekstit ja tekstien tiivistelmät
4 Levyllä esiintyvien sanojen selityksiä
5 Kartta