HILIPATIAA-kansanmusiikkiohjelmat radio Ylen Ykkösellä vv. 1996-2000

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2000

Tiivistelmä

Projektini koostuu HILIPATIAA-kansanmusiikkiohjelmasarjasta, jota toimitin radio Ylen Ykköselle vv. 1996-2000. Sarja käsittää 38 noin puolen tunnin mittaista radio-ohjelmaa, joissa soitettu musiikki on etupäässä kansanmusiikkia. Ohjelma lähetettiin kerran kuussa syksystä kevääseen 2000, pikauusinta oli yleensä lähetystä seuraavana päivänä. Kohderyhmäksi määriteltiin etupäässä nuori radioyleisö; ennen HILIPATIAA ohjelman nimenä oli ollut Etnosoikoon: Nuorten etnoikkuna Suomeen, Pohjoismaihin ja muualle maailmaan.

Projektin kirjallinen osuus sisältää analyysit kuudesta esimerkkiohjelmasta, niiden käsikirjoitukset, luettelon soitetusta musiikista johtopäätöksineen ja yhteenvetona HILIPATIAA-ohjelman luonnehdinnan radion nykyisen musiikkipolitiikan osana.

Sovellan projektissa muusikon työkokemustani toimittajan työssä. Tekemieni ohjelmien tarkastelu selvensi käsitystäni HILIPATIAA-ohjelman vaihtoehtoisluonteesta. Musiikkivalintojen vaihtelevuus selittyy ainakin osin monipuolisella muusikon työkokemuksellani.

Ohjelmat vuodesta 1989 alkaen löytyvät Yleisradion nauhastosta CDR-kopioina, sitä varhaisemmat analoginauhat on jo tuhottu. Tähän projektiin liitty äänite kuudesta eri aikakauteen sijoittuvasta ohjelmasta, joista osa on säilynyt omina radionauhoituksinani.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Projektin toteutus
2.1 Taustaa
2.2 Ohjelman nimi
2.3 Ohjelman koostumus ja luonne
2.4 Käsikirjoitus
2.5 Studiot ja studioajat
2.6 Tunnari
2.7 Musaraportit
2.8 Lähetysajat
3 HILIPATIAA-ohjelmien aiheet vv. 1996-2000
4 HILIPATIAA-ohjelmissa soitettu musiikki vv. 1996-2000
5 Esimerkkiohjelmat käsikirjoituksineen
5.1 HILIPATIAA 5/97: Vappuhilipatiaa
5.2 HILIPATIAA 4/98: Maakuntateema
5.3 HILIPATIAA 11/98: Vakava puhemusiikkiohjelma
5.4 HILIPATIAA 2/99: Kalevala 150 vuotta
5.5 HILIPATIAA 11/99: Kantaaottava puhemusiikkiohjelma
5.6 HILIPATIAA 1/2000: Folklandia 2000
6 Lopuksi
Liite 1
Musiikkiotannasta poisjätetyt kappaleet
Liite 2
Kaikkien HILIPATIAA-ohjelmien aiheet ja soitetut musiikit