Kaksirivinen haitari soittimena ja opetuskäytössä

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2004

Tiivistelmä
Tässä projektin kirjallisessa osuudessa selvitän kaksirivisen haitarin ominaisuuksia soittimena ja pohdin, mitkä asiat ovat tärkeitä soitonopetuksessa. Kaksiriviselle haitarille on julkaistu ainoastaan yksi suomalainen soitto-opas. Sen lisäksi on ollut tarpeellista kerätä tai tehdä itse lisää opetusmateriaalia. Opettamisen myötä olen huomannut joidenkin soittoteknisten asioiden vaativan erityistä huomiota varsinkin aloittelevien soittajien kanssa. Säestäminen ja nuotinluku ovat myös asioita, jotka olen kokenut tärkeäksi. Voidakseni paremmin huomioida tärkeiksi kokemiani asioita opetuksessani, olen pyrkinyt tämän projektin puitteissa selkeyttämään itselleni mitä ne ovat ja miten niitä voisi opettaa.

Kaksiriviselle haitarille on kehitetty useita erilaisia nuotinkirjoitustapoja. Lähes jokaisessa kaksiriviselle tarkoitetussa nuottivihossa käytetään erilaista nuotinkirjoitustapaa. Numeroita ja tabulatuuria voidaan käyttää tavanomaisen nuotinkirjoituksen apuna. Olen esitellyt muutamia nuotinkirjoitustapoja ja esitän myös oman näkemykseni mielestäni käytännöllisimmästä kirjoitustavasta.

Projektiin sisältyy kaksirivisen haitarin näppäinkaavioita, soittoharjoituksia, muutamia erityylisiä sävelmiä sekä nuottiesimerkkejä asteikoista, soinnuista ja eri nuotinkirjoitustyyleistä. Soittoharjoitukset ja sävelmät olen soittanut CD-levylle. CD-levyä säilytetään Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa.

Sisällysluettelo
1 Johdanto

1.1 Oma kaksirivisen haitarin soitto ja opetus
1.2 Projektin lähtökohta ja tavoite

2 Kaksirivinen haitari

2.1 Kaksirivinen haitari Suomessa ja muualla
2.2 Kaksirivisen haitarin teknisiä ominaisuuksia

2.2.1 Suomessa käytetyt yleisimmät viritysjärjestelmät
2.2.2 Kaksirivisen haitarin valmistajia

2.3 Nuottikirjoitus

2.3.1 Numerot
2.3.2 Oma näkemys

2.4 Suomalaisia kaksiriviseen haitariin liittyviä julkaisuja

3 Asteikot ja soinnut

3.1 Näppäimistön ja sävellajin hahmottaminen
3.2 Asteikot yksirivisesti ja kaksirivisesti
3.3 Soinnut diskantilla ja bassolla
3.4 Säestäminen

4 Soittotekniikan perusteita

4.1 Palje ja ilmanappi
4.2 Diskantti ja basso
4.3 Diskantin ja basson vuorottelu sekä yhdistäminen
4.4 Säestäminen
4.5 Staccato ja legato
4.6 Nyanssit
4.7 Rytmin muuntelu ja korusävelet
4.8 Omasta päästä

5 Yhteenveto

5.1 Kaksirivinen haitari soittimena ja opetuskäytössä

Lähteet
Liitteet
1 Diskanttikaavio
2 Bassokaavio
3 Nuottiesimerkit
4 Nuottiesimerkit (oma näkemys)
5 Asteikot
6 Soinnut diskanttipuolella
7 Soinnut bassopuolella
8 Säestys
9 Harjoitukset ja sävelmät
10 Harjoitukset ja sävelmät (äänite)
Työn CD-liite kansanmusiikin aineryhmän arkistossa.