Kaustislaisen silian valssin analyysi labanotaation avulla

Tiivistelmä

Silia valssi on siitä erikoinen tanssi, että siinä on tasajakoinen askelikko kolmijakoista musiikkia vastaan. Tutkielmassani on selvitetty silian valssin askelten rytmin suhde musiikin rytmiin.

Tutkielmani on neljän kaustislaisen tanssijan, Heikki Långin, Kalevi Paavolan, Inkeri Rauman ja Maija Mäkelän, tanssin analyysi. Videoin vuonna 1992 yhteensä yhdeksän tanssia, joista valitsin tarkemman analyysin kohteeksi molemmilta pareilta yhden tanssin. Analyysin apuna on käytetty labanotaatiota, joka on tämäntyyppisessä kansantanssissa ehkä käyttökelpoisin tanssinotaatio. Koska kovin moni ei sitä osaa lukea, siitä on ohjeet tämän tutkielman osalta.

Analyysin tuloksena esitetään silian valssin askelikon rytmi musiikin rytmiin nähden ideaalisesti, koska tutkielmani pohjalta on tarkoitus myös voida opetella tansimaan siliaa valssia. Tärkeää on kuitenkin huomata, että vaikka siliasta valssista on olemassa selkeä ideaalinen askelikko, tanssi ei pysy koko aikaa samassa tempossa, vaan tanssin rytmi musiikin suhteen vaihtelee. Elävät soittajat, musiikin nopea tempo ja tanssijat itse vaikuttavat siihen, että rytmissä tapahtuu muutoksia. Tanssin rytmi muuttuu, askelikko vaihtaa paikkaa musiikkiin nähden, mukautuu uuteen paikkaansa tai muuttuu edelleen. Tanssi on joustavaa ja elävää.

Tutkielmassani on selvitetty myös silian valssin ja tanssinotaatioiden historiaa sekä informanttieni käsityksiä siliasta valssista. Tanssijat ovat luultavasti sisäistäneet tanssin erittäin hyvin, koska heidän on vaikea kertoa, miten he ajattelevat silian valssin askeleet musiikkiin nähden. Silian valssin oppii varmaankin parhaiten mallioppimisen kautta, kuten informanttinikin ovat tehneet.

Sisällysluettelo

Esipuhe

 

1. Silia valssi
1.1 Purppuri
1.2 Silian valssin askelsarjan kuvauksia
1.3 Kuvauksien vertailu

 

2. Tanssin tutkimus
2.1 Tanssinotaatio
2.1.1 Labanotaatio
2.1.2 Benesh-notaatio ja Effort-Shape -systeemi
2.1.3 Notaatio tanssin kuvauksena
2.2 Labanotaatio silian valssin analyysin apuna
2.3 Labanotaation lukeminen

 

3. Tanssijoiden käsityksiä siliasta valssista
3.1 Tanssin kuvaus
3.2 Tanssin tyyli
3.3 Purppurista

 

4. Analyysi
4.1 Askelsarja ideaalisesti
4.2 Tanssityylien analyysi
4.2.1 Inkeri Rauman ja Kalevi Paavolan tanssi
4.2.2 Muut Inkerin ja Kalevin tanssit
4.2.3 Maija Mäkelän ja Heikki Långin tanssi
4.2.4 Muut Maijan ja Heikin tanssit
4.2.5 Tanssiin vaikuttavia seikkoja

 

5. Silian valssin opettamisesta

 

Liitteet
Labanotaatio otteista
Labanotaatio Inkeri Rauman ja Kalevi Paavolan tanssista nro 5.
Labanotaatio Maija Mäkelän ja Heikki Långin tanssista nro 4.

 

Kirjallisuus
Haastattelut
Videoinnit