Kehon rentoutta etsimässä – Välineitä rentoon kanteleen soittoon

Tuuli Lukkarinen
Seminaarityö
Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot

Helsingin yliopisto/ SOKLA
Sibelius-Akatemia/ Kirjallinen työ/ Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2010

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Tutkimusasetelma

2.1 Tutkimustehtävät
2.2 Lyhyesti kanteleesta ja sen soittotekniikasta

3 Käsitteitä

3.1 Elastisuus
3.2 Vapaus
3.3 Käden paino

4 Rentouteen vaikuttavia tekijöitä

4.1 Ihmisen kokonaisvaltaisuus, holistinen ihmiskäsitys
4.2 Soittotuntitilanne
4.3 Mielikuvat
4.4 Lihaksiston tuki
4.5 Sormitukset

5 Rentoutta edesauttavia tekniikoita

5.1 Alexander-tekniikka
5.2 Jooga

6 Harjoitteet kanteleoppilaille

6.1 Harjoitteiden säveltäminen

6.1.1 Höyhen – laajat liikeradat
6.1.2 Pisarat – sormien tiputtelu
6.1.3 Höyhen ja Pisarat yhdessä – kahden tavan yhdistäminen
6.1.4 Sateinen päivä – luovuutta mukaan rentousharjoitteluun

6.2 Koehenkilöt

6.2.1 Oppilas 1
6.2.2 Oppilas 2

6.3 Harjoitteiden kokeilu ja tulokset

6.3.1 Oppilas 1
6.3.2 Oppilas 2

7 Johtopäätökset ja kehitysehdotuksia

Lähteet

Painamattomat lähteet

Liitteet

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin kanteleensoiton rentoutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lähdekirjallisuuden sekä omien kokemusten avulla etsittiin välineitä, jotka edesauttaisivat rennon soittotavan löytymistä. Rentouden etsimiseen on olemassa monia välineitä ja tekniikoita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa joogan ja Alexander-tekniikan mahdollisuuksia rentouden kehittämisessä.

Tutkimusprosessin osana sävellettiin neljä harjoitetta, joita kokeiltiin kahdella kanteleensoiton oppilaalla noin neljän kuukauden ajan. Kiinnostuksen kohteena harjoitteissa oli erityisesti soittavien käsien rentous.

Harjoitteiden kokeilu vaikutti molempien oppilaiden käsiin rentouttavasti. Kokeilun tuloksena todettiin myös, että rentouden löytäminen soittamiseen ja rennon soittotavan vakiinnuttaminen ovat pitkäjänteistä ja kärsivällistä työtä vaativia prosesseja.

Avainsanat
Kanteleensoitto, rentous, mielikuvat, opettaminen, kokonaisvaltaisuus, kehollisuus