Kohti kokonaisvaltaisempaa soitonopetusta

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2002

Tiivistelmä

Projektini oli eräänlainen opetuskokeilu Raahen musiikkiopistossa lukuvuonna 2001-2002. Toimin ko. opiston kanteleensoiton päätoimisena opettajana. Halusin lisätä opetukseeni elementtejä, jotka eivät varsinaisesti ole soitonopetusta, mutta joista jokaisen soittajan olisi hyvä olla tietoinen. Pedagogisessa projektissani käsittelemiäni aiheita olivat: hengitysharjoitukset, rentoutusharjoitukset, lihasten lämmittely ja venyttely, soittoergonomia, esiintymisharjoitukset, esiintymistilanteeseen kuuluvat asiat ja esiintymisjännitys.

Toteutin projektini omien oppilaitteni kanssa, normaalin opetuksen yhteydessä. Vapaaehtoisista oppilaista muodostin kaksi ryhmää: 8-13 -vuotiaat ja 16-19 -vuotiaat. Nuorempien ryhmässä oli 7 tyttöä ja vanhempien 4 tyttöä. Projektitunnit olivat 60 minuutin mittaisia ja niitä pidettiin noin kymmenen kertaa.

Projektini kirjallisessa osuudessa perustelen, miksi haluan sisällyttää omaan opetukseeni edellä mainittuja harjoituksia ja aiheita. Kerron myös, kuinka toteutin projektitunnit, mitä muutoksia projektin aikana tapahtui ja kuinka oppilaani suhtautuivat projektitunteihin ja niillä käsiteltyihin aiheisiin. Opetuskokeilun avulla yritin selvittää itselleni, mikä olisi toimiva tapa käyttää näitä harjoituksia opetuksen yhteydessä. Myös oppilaiden suhtautumisella oli merkitystä eli haluavatko he vastaanottaa tällaista opetusta. Projektin tulos oli kannustava, innostava ja uusia ajatuksia herättävä.

Sisällysluettelo

1. Johdanto

 

2. Taustatekijät
2.1 Otteita omasta soittohistoriasta
2.2 Opetustyössä esiin tulleita ongelmia
2.3 Huoli liikunnan vähyydestä
2.4 Oman opetuksen päätavoitteet

 

3 Projekti Raahen musiikkiopistossa
3.1 Projektituntien asiasisällöt ja niiden toteutus
3.1.1 Hengitysharjoitukset
3.1.2 Lihasten lämmittely ja venyttely
3.1.3 Rentoutusharjoitukset
3.1.4 Soittoergonomia
3.1.5 Esiintymisharjoitukset
3.1.6 Keskustelut: esiintymisjännitys ja esiintymisen ulkomusiikilliset tekijät
3.2 Projektiin liittyviä huomioita, muutoksia ja ongelmia
3.3 Projektin päätös ja oppilaiden palaute

 

4. Omat päätelmät

 

Lähteet
Kirjallisuutta
Liitteet 1-6