Kokemuksia yhteissäveltämisestä

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2023

Sisällysluettelo

Johdanto

Yhteissäveltämisestä

Työskentelytavat

Yhden yhteissävellysprosessin kuvaus: Tammen menuetti

Yhteissäveltäminen maisterikonserttia varten

Tuhkaa ja laavaa
Totuuden verhot
Yli kuilun

Lopuksi

Johdanto

Tämän projektityön tavoitteena oli säveltää Animagios-teemainen konserttikokonaisuus yhdessä Santte Salosen kanssa ja hioa yhteissäveltämisen tapojamme. Projektityön kirjallinen osuus keskittyy säveltäjäduomme sävellysprosessin analysointiin ja yhteissäveltämiseen yleisellä tasolla.

Yhteissäveltämisestä

Yhteissäveltämisellä tarkoitan useamman säveltäjän yhteistyötä uuden musiikkiteoksen luomiseksi. Jätän määritelmän ulkopuolelle siis erillisen säveltäjän ja sovittajan yhteistyön. Sovittamisella tarkoitan tässä valmiin musiikkiteoksen muuntelua. Käsittelen tässä projektityössä ensisijaisesti kahden säveltäjän yhteistyötä, sillä siitä minulla on eniten kokemusta.

Monille säveltäminen tuntuu olevan yksinäistä omien tuntojen purkamista, johon eivät muiden ajatukset sovi. Vastaani on tullut myös suoranaista yhteissäveltämisen vastustamista; yleensä argumentteina yhteissäveltämistä vastaan ovat oletetut kompromissit tai vaihtoehtoisesti sekava ja epäyhtenäinen lopputulos. Joissain tapauksissa huoli voi olla validi, en kuitenkaan yleistäisi tätä koskemaan kaikkea yhteissäveltämistä.

Yhteissäveltäminen vaatii avoimuutta toisten ajatuksille ja kritiikin vastaanottokykyä, mutta tuo mielestäni musiikintekemiseen paljon uusia mahdollisuuksia. Yhdessä säveltäessä oppii toiselta, sillä molempien työkalut ja tyylituntemus ovat käytössä. Molemmat toimivat myös toistensa “kustannustoimittajina”. Yhdessä säveltäessä ei kangistu niin helposti kaavoihin, sillä kuulee ideoita, jotka eivät olisi itselle tulleet mieleen. Vastuita voi myös jakaa sävellystyön mekaanisemmissa vaiheissa, kuten nuottien editoimisessa.

Yhteistyö toisen säveltäjän kanssa vaatii toimiakseen riittävän samanlaisen estetiikan säveltäjien välillä sekä kommunikointitaitoja. Yhteistyön toimiessa yhteissäveltäminen on myös hauskaa!

Yhteissäveltäminen sopisi mielestäni kaikenlaisen musiikin säveltämiseen, vaikka onkin yleisempää populaarimusiikin puolella. Erilaiseen musiikkiin tulee ehkä vain käyttää erilaisia työskentelytapoja.