Kun kerran aloin improvisoida – katsaus improvisoinnin maailmaan

Sisällysluettelo

1 Mietteitä

1.1 Suhde improvisointiin
1.2 Muiden kanssa soittaminen

2 Ajatuksia

2.1 Projektityön idea

3 Koettelemuksia

3.1 Harjoitukset
3.2 Konsertit

4 Jälkiviisaus

4.1 Yhteenveto
4.2 Opetus

Tässä projektityössäni käyn läpi omaa suhdettani improvisointiin. Pohdin mitä ylipäätänsä improvisoinnilla tarkoitetaan ja mitä se voisi olla. Projektini kulmakivenä toimii kuitenkin mahdollisimman monen eri improvisointisession äänittäminen ja tutkiminen. Mielenkiintoa lisää myös se, etten soittaisi improvisaatioita yksin vaan kaverini Miikka Hakomäen kanssa. Toinen tärkeä huomio on se, että improvisaatiot pitävät sisällään Oliver Messiaenin säveltämän kappaleen sellaisenaan. Spontaanisti luotu kokonaisuus joutuu nielaisemaan ”vakavasti” sävelletyn kappaleen. Mitä siitä seuraa?