Moni moitti muotoani – Piirrosanimaation musiikin muotoutuminen ensimmäisestä puhelusta valmiiseen työhön

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2002

Tiivistelmä

Työni aihe on piirrosanimaation musiikin ja äänimaiseman säveltämiseen ja valmistamiseen liittyvä prosessi alkuyhteydenotoista valmiin työn tarkasteluun. Työssäni tarkastelen minulle uuden musiikillisen ilmaisun, kuvalle alisteisen musiikin estetiikkaa ja vaatimuksia. Taiteellinen työni on musiikki Leena Jääskeläisen ohjaamaan ”Moni moitti muotoani”-piirrosanimaatioon. Sen tuottajana toimi Kinoproduction Oy. Musiikin tuotannosta vastasi Musicmakers Oy. Äänittäjänä toimi Musicmakers Oy:n työntekijä Lauri Järvilehto.

Kirjallisessa osuudessa kerron työn etenemisen vaihe vaiheelta. Käsittelen käytännön asioita kuten työn mahdollistavia henkilöjärjestelyitä ja produktioissa mukana olleiden rooleja sekä omia tavoitteitani työn suhteen. Kuvailen myös taiteellista näkökulmaani ja sen muotoutumista. Paneudun toteutukseen ja työn etenemiseen sekä kommentoin valmista työtä.

Projekti avasi silmiäni ja korviani tajuamaan kuvan ja musiikin välistä vuorovaikutusta elokuvissa ja televisiosarjoissa. Kirjallisessa osiossa jouduin pohtimaan myös taiteellisen prosessin selvittämistä ja selittämistä sanallisesti jotakuinkin muiden ymmärrettävällä tavalla. Tämä tuntui suurelta haasteelta, koska olen aina aiemmin pyrkinyt välttämään töiden selittelyä. Tunsin oppivani kirjallisen osion tekemisestä kuitenkin paljon.

Tiivistelmä

1. Johdanto
2. Käytännön asiat
2.1 Yhteydenotot
2.2 Aikataulusta
2.3 Omat tavoitteet
3. Taiteellinen näkökulma ja sen muotoutuminen
3.1 Otteita käsikirjoituksesta ja runo kokonaisuudessaan
3.2 Ohjaaja Leena Jääskeläisen ajatuksia ja toiveita
3.3 Oman ajatuksen kulku
4. Toteutus ja työn eteneminen
4.1 Studiossa
4.2 Lauri työkumppanina
4.3 Tekniset murheet
4.4 Miksaus
4.5 Tuottajien roolit
5. Valmista animaatiota kommentoiva osa
5.1 Musiikin kulku lopullisessa animaatiossa
5.2 Omat huomiot valmista animaatiota katsoessa
5.3 Ohjaajan ja tuottajan mielipiteet valmiista työstä
6. Yhteenveto

 

Liitteet
1. runo suomeksi ja ruotsiksi
2. lopullinen käsikirjoitus
3. kuva-ajastus
4. Korkean Veisun kohdat suomeksi ja ruotsiksi
5. valmis animaatio videoformaattina

 

Työn videoliite kansanmusiikin aineryhmän arkistoissa.