Oman soittotyylin löytäminen – Tarkastelussa Supersymmetry-teoksen synty 2016-2020

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Projektityö
2020

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Musiikin parantava voima

2.1 Ajatuksia omasta soittotyylistä ja musiikin filosofiasta
2.2 Taiteilijaidentiteetti
2.3 Kädet

3 Omaan tyyliin havahtuminen ja siihen luottaminen

3.1 Kehon kuuntelu
3.2 Hiljaisuus ja musiikki
3.3 Arki musiikin ympärillä
3.4 Tieteen ja populaarikulttuurin rooli
3.5 Itselle soittaminen ja magneettinen musiikki

4 Valkoiset Kellot ja Supersymmetry

4.1 Teema ja sen kehitys kanteleella
4.2 Kantele-kappaleen siirtäminen pianolle
4.3 Kappaleen kehitys teokseksi pianolla

5 Yhdessä soittamisen vaikutus oman äänen vahvistumiseen

5.1 OON säveltäjäkollektiivi

6 Oma pianismi ja tulevaisuus

6.1 Taiteilija näköalapaikalla ja taiteilijapalkalla
6.2 Taidemusiikin uusi määritelmä

7 Lopuksi

 

 

Johdanto

Projektityöni kirjallisen osuuden aiheena on opintojeni aikana kehittyneen sävellys- ja soittotyylin synty. Miten metsästä löydetty pieni melodia kanteleelle venyi ja kasvoi tai toisaalta katsottuna laajeni ja kypsyi 45 minuuttiseksi Supersymmetry-nimiseksi pianoteokseksi konserttisaliin? Kerron tässä työssä sävellysprosessin vaiheista pitkältä aikaväliltä tekstin ja kuvien keinoin. Kerron samalla soitto- ja musiikifilosofioistani, jotka ovat selkiytyneet sanallistettavaan muotoon opintojeni aikana. Kerron myös, mitä on magneettinen musiikki. Kerron siitä, mitkä seikat ovat vaikuttaneet soittofilosofiaani sekä magneettisen musiikin syntyyn ja sen harjoittamiseen. Haluan myös osallistua keskusteluun taidemusiikin määritelmän uusimisen tarpeesta. Koitan tekstilläni muotoilla mahdollisuutta taidemusiikin uudelle määritelmälle. Lisäksi työn lopussa puhun akateemisen taiteilijan roolista yhteiskunnassa. Projektin taiteellinen osuus on Supersymmetry-teoksen esittäminen soolo piano konsertissa Marras Taiga 2020 tutkintofestivaaleilla.