Polyrytminen harjoitus ryhmälle – Lars Storckin opetustilanteen analysointi

Tiivistelmä

Projektityön kohteena on Lars Storckin polyrytminen harjoitus. Lars Storck (s. 1952) on tanskalainen lyömäsoittaja ja säveltäjä, joka on opettanut pitkään RMC:ssa (Rhythmic Music Conservatory) Kööpenhaminassa.

Analysoin työssä vuonna 2002 toteutettua ja taltioitua ryhmäopetustilannetta, jossa Stork ohjaa suomalaisia musiikinopiskelijoita. Analyysin tavoitteena on selvittää rytmiharjoituksen toteutustapaa ja polyrytmisiä ja polymetrisiä rakenteita, ja perehtyä opetustilanteen etenemiseen. Tavoitteenani on selvittää em. asiat niin, että pystyn käyttämään harjoitusta myös omilla rytmiikkatunneillani.

Analyysin pääkysymykset ovat:

  • minkälaisista rytmisistä osasista harjoitus koostuu?
  • miten eri ääniryhmät kykenevät aloittamaan kehorytmifraasina?
  • miten eri ääniryhmät kykenevät aloittamaan laulustemmansa?

Esitän analyysin tulokset osin perinteisellä länsimaisella notaatiolla, osin ns. kampa- ja pölkkynotaatiolla ja osin omin havainnollistamismerkein. Sekä kuvamateriaali että ääninäytteet ovat työn liittenä, joten analyysin osuvuus on myös muiden asiasta kiinnostuneiden tarkistettavissa.

Projektityötä tehdessäni oivalsin, että polyrytmi ja polymetri voivat esiintyä ja esiintyvät usein samanaikaisesti.

Hakusanat

Lars Storck, rytmiharjoitus, polyrytmi, polymetri, kampanotaatio, pölkkynotaatio

Muita tietoja

Kirjallisen työhön liittyy video Lars Storckin rytmiikkatunnilta (kesto noin 12 min) sekä 5 työhön liittyvää ääniesimerkkiä. Ääniesimerkit on upotettu pdf-tiedostoon ja video löytyy linkkinä flash-formaatissa.