Soittoni sävyt – Analyysi neljästä kappaleesta

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2003

Tiivistelmä

Projektin kirjallinen osuus käsittelee projektin taiteellisena osuutena tekemääni neljän kappaleen äänitettä. Omaa tuotantoani olevat kappaleet; Alku, Samu, Nusrat ja Rinkifunkt äänitettiin Sibelius-Akatemian perustamaa kansanmusiikkiin keskittyvää etno.net-sivustoa varten joulukuussa 2002. Kirjallisessa työssäni olen analysoinut kappaleita tekemieni nuotinnosten sekä kuulonvaraisen analyysin avulla. Erityisesti olen keskittynyt analysoimaan kappaleiden sävyjä sekä tulkintaa. Jokaisesta kappaleesta on löytynyt sille ominainen perussävy, lisäksi olen erotellut soitostani erilaisia käyttämiäni äänenvärejä sekä efektisaundeja. Tämän lisäksi tarkoituksenani oli analysoida myös omaa soittotyyliäni, mutta neljän kappaleen otos osoittautui liian suppeaksi tätä tarkoitusta varten.

Analyysini tuloksena löysin soitostani perusäänenvärin jota esiintyi kaikissa esimerkkikappaleissa. Tämä instrumenttini puhtaaseen perussaundiin perustuva terävähkö ja hiukan nasaali äänenväri jakaantuu käytössäni kahteen hiukan erilaiseen saundiin. Ensimmäisessä pyrin saamaan aikaan kevyellä jousenkäytöllä mahdollisimman kuulaan ja laulavan saundin. Toisessa saundissa käytän raskasta jousta saavuttaakseni kiinteän ja mehukkaan soinnin. Tämän lisäksi käytössäni on muita, tiettyihin kappaleisiin sopivia äänenvärejä. Yksi käyttämistäni monista efektisaundeista, alaspäin suuntautuva glissando esiintyy myös jokaisessa analysoimassani kappaleessa. Muita käyttämiäni efektisaundeja ovat mm. vibrato, huiluäänet ja vapaan kielen tuplaaminen 4. sormella. Totesin analyysissäni jousenkäytön vaikuttavan suuresti siihen miltä soittoni kuulostaa. Muuntelen kappaleiden äänenvärejä erityisesti jousella toteutettavien keinojen; dynamiikan, tempon ja artikulaation muutoksien avulla.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Etno.net-kappaleet
3 Nuotinnokset
4 Analyysi
4.1 Alku
4.2 Samu
4.3 Nusrat
4.4 Rinkifunk
5 Johtopäätöksiä
Lähteet

 

Liitteet
1 Selvitys nuotinnusmerkinnöistä
2 Kaavio analyysissa käytetyistä käsitteistä
3 Nuotinnokset
3.1 Alku
3.2 Samu
3.3 Nusrat
3.4 Rinkifunk