Sonic Journal Live -konsertin sävellys

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2018

 

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Työskentelyn lähtökohdat

3 Konserttiohjelmisto

4 Sanoitusten kirjoittaminen

5 Sävellys- ja sovitustyö

6 Teosesimerkit

6.1 Esimerkki 1: Should I Be Running (Liitteet 1-5)
6.2 Esimerkki 2: Lament (Liitteet 6–9)

7 Yhteenveto

8 Liitteet

 

Johdanto

Tarkastelen projektityössäni maisterikonserttini “Sonic Journal Live”:n sävellys- ja sanoitusprosessia. Kerron aluksi työtavoistani ja -välineistäni prosessin eri vaiheissa, minkä jälkeen syvennyn kahden valitsemani erityylisen teoksen yksityiskohtiin.

Idea sekä osa konsertissa kuultavien teosten aihioista syntyi lukuvuonna 2015-2016 ollessani vaihto-opiskelemassa Melbournessa, Australiassa. Suomeen palattuani olen jalostanut teksti- ja melodia-aihioitani jousiyhtyeen, ääninauhojen sekä live-elektroniikan kanssa toteutettaviksi.

Nimi Sonic Journal Live tulee siitä, että maisterikonsertissani livenä esitettävät teokset ovat luonteeltaan äänipäiväkirjamaisia: ne ovat saaneet alkunsa paikoista, joissa olen kulkenut, tarkkaillut ja kokenut. Tekstit ovat englanninkielisiä, sillä suurin osa niistä on syntynyt englanninkielisessä ympäristössä.

Maisterikonserttini teoksissa halusin päästää ilmoille vapautuneesti sitä, mitä mieleni tuottaa, rajaamatta tai rajoittamatta musiikkiani mihinkään tiettyihin raameihin. En siis prosessin alussa vielä tiennyt lainkaan, mitä syntyisi. Tiedostin toki vaikutteeni, kuten pitkälinjaisen kansanmusiikin opiskelun sekä tätä edeltävät klassisen musiikin opinnot, monenkirjavat musiikkiprojektit, joissa olen ollut osallisena sekä suhteellisen laaja-alaisen musiikkimakuni.

Jousisoittimilla on ollut elämässäni erityinen rooli, joten halusin maisterikonserttini kokoonpanoksi jousipainotteisen yhtyeen. Melbournessa opiskellessani minulla oli käytössäni Suomesta tuomani viulun lisäksi sello ja kontrabasso, joten toteutin ensimmäiset demoäänitteet noilla soittimilla. Suomeen palattuani päätin pysytellä tässä alttoviuluttomassa jousikokoonpanossa. En ollut aiemmin juurikaan tehnyt läpisovitettuja sävellyksiä, mutta tällä kertaa halusin ottaa suurimman sovitusvastuun, jotta oppisin myös sovitusta. Sovitusten hiomisessa minua on auttanut konserttini ohjaava opettaja Kalle Vainio.

Laulumelodioissa on ollut itselleni paljon äänenkäytöllisiä haasteita, joita olen käynyt lauluopettajani Hanna Hurskaisen kanssa läpi. Projektissani olen kohdannut myös aivan uudenlaisia työskentelytapoja, kuten äänimaisemien äänitystä ja noiden äänitteiden muokkaamista sekä sopivien äänitteiden valitsemista sävellyksiäni täydentämään.

Kaiken kaikkiaan projektissani on ollut monia uusia haasteita, mutta näiden haasteiden kohtaaminen on ollut erittäin antoisaa. Tämä puolivahingossa syntynyt idea on antanut minulle inspiraatiota ja halua opetella ja kehittää projektissa tarvitsemiani taitoja.