Suomalaisen kansanmusiikin opetus amerikkalaisessa yliopistossa – Kokemuksiani opetustyöstä San Diego State Universityssä, Kaliforniassa, vuosina 1992-1997

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1997

Tiivistelmä

Perdagogispainotteinen projektini käsittelee suomalaisen kansanmusiikin opetusta San Diego State Universityssä, Kaliforniassa. Aloitin opetustyöni vuonna 1992. Kurssit, joita olen kuluneen viiden vuoden aikana opettanut ovat seuraavat: Finnish ensemble for non-music majors (Suomalainen kansanmusiikki yleisopintojen osana), Finnish ensemble for music majors (Suomalainen yhtye musiikkia pääaineena opiskeleville) sekä Music 365 B, Lab (Pakollinen kurssi musiikin opiskelijoille: osana teoriaopintoja on myös opiskeltava maailman musiikkikulttuureja).

Projekti sisältää kirjallisen työn sekä opetusnäytteen. Opetusnäyte on videoitu San Diego State Universityssä ja aiheena on suomalainen kansanmusiikki yleisopintojen osana.

Kirjallisessa työssäni analysoin opetuksen tavoitteita, metodeja ja ongelmia sekä haastattelen oppilaitani. Erityisesti minua on kiinnostanut, mikä amerikkalaisia nuoria viehättää suomalaisessa kansanmusiikissa.

Olen myös pohtinut, mikä on suomalaisen kansanmusiikin rooli amerikkalaisessa yliopistossa.

Sisällysluettelo

Johdanto

 

1 Suomalainen kansanmusiikki yleisopintojen osana
1.1 Opetuksen tavoitteet
1.1.1 Opetussuunnitelma
1.2 Opetusmetodeista
1.2.1 Viisikielisen kanteleen käyttö opetuksessa
1.2.2 Suomalaisten laulujen opettamisesta
1.2.3 Tanssin käyttämisestä opetuksessa
1.3 Oppilaiden kommentteja

 

2 Suomalainen yhtye: Valinnainen kurssi musiikkia pääaineena opiskeleville
2.1 Opetuksen tavoitteet
2.2 Opetusmetodeista
2.2.1 Kanteleen käyttö improvisoinnin opetuksessa
2.2.2 Yhtyemusisoinnin opettamisesta
2.3 Opetuksen ongelmista
2.3.1 Oppilaiden tausta
2.4 Oppilaiden kommentteja

 

3 Suomalainen kansanmusiikki: Pakollinen kurssi musiikkia pääaineena opiskeleville
3.1 Opetuksen tavoitteista
3.2 Opetusmetodeista
3.2.1 Suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen
3.2.2 Laulun, tanssin ja kanteleen opettamisesta
3.2.3 Yhteissoitosta
3.3 Oppilaiden mietteitä perinteen merkityksestä

 

4 Suomalainen kansanmusiikki amerikkalaisen yliopiston koulutusohjelmassa

 

Liitteet
Lähdeaineisto