Vapaakirkko Sinfonietta – uskon asia

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1999

Tiivistelmä

Taiteellinen projektini koostuu CD-levystä, jonka tein johtamani Vapaakirkko Sinfonietan kanssa sekä kirjallisesta osuudesta, jossa käsittelen kyseisen orkesterin musiikillisessa kehittämisessä ilmenneitä ongelmia. Äänitteen, Rauhan maa (POYCD 182), on julkaissut Päivä Oy.

Vapaakirkko Sinfonietta on Suomen Vapaakirkon yhteydessä toimiva orkesteri, jonka päämääränä on lisätä uskonnon merkitystä soittajiensa elämässä. Suurin osa soittajista on Vapaakirkon jäseniä, mutta Vapaakirkkoon kuuluminen ei ole edellytys orkesterissa soittamiseen. Aktiivisesti orkesterin toimintaan osallistuu n. 35 soittajaa, joista valtaosa soittaa jousisoittimia. Puhaltimia soittaa n. 10 soittajaa. Orkesterin ohjelmisto koostuu etupäässä ns. perinteisestä vapaakirkollisesta musiikista ja negrospirituaaleista. Orkesteri soittaa myös klassista musiikkia.

Olen johtanut Vapaakirkko Sinfoniettaa kesästä 1996 lähtien. Saman vuoden syksystä lähtien olen ollut taiteellisessa vastuussa orkesterista. Aika, jonka olen ollut orkesterin johtajana, on osoittanut, että lyhyellä tähtäimellä Vapaakirkko Sinfonietan taiteellista tasoa on hyvin vaikea nostaa. Orkesterin hengelliset päämäärät, jotka ovat orkesterin toiminnan edellytys, tuovat mukanaan musiikilliselta kannalta katsottuna ongelmia, joihin on vaikea löytää ratkaisuja. Musiikillinen kehittäminen onkin tasapainottelua hengellisten ja musiikillisten arvojen välillä.

Soittajien motivaation puute on osoittautunut suurimmaksi ongelmaksi Sinfonietan toiminnassa. Motivaation puute aiheuttaa vaikeuksia kaikilla orkesterin toiminnan osa-alueilla, myös hengellisessä toiminnassa. Ratkaisuja motivaation puutteeseen eikä muihinkaan havaittuihin ongelmiin ei ole löytynyt sinä aikana, jonka olen orkesterin kanssa työskennellyt. Kirjallisen työn merkitys onkin ollut pysähtyä ajattelemaan ja erittelemään ongelmakenttää ja löytää uusia ratkaisumahdollisuuksia havaittuihin ongelmiin.

Sisällysluettelo

Johdanto
Musiikkia aatteen puolesta
Suomen Vapaakirkko ja Vapaakirkko Sinfonietta
        Vapaan kristillisyyden periaate
        Suomen Vapaakirkko
        Vapaakirkon musiikkielämä
        Vapaakirkko Sinfonietta
Vapaakirkko Sinfonietta – ongelmia ja ratkaisumalleja
Lauluja menneestä
        Soittajiston ongelmia (jouset, puhaltajat, motivaatio)
        Ohjelmistoon liittyviä ongelmia
        Yhdistyksen ongelmia
Lauluja tulevasta
        Soittajiston ongelmien ratkaisuja (jouset, puhaltajat, motivaatio)
        Ohjelmiston ongelmien ratkaisuja
        Yhdistyksen ongelmien ratkaisuja
Johtopäätökset
Lähteet

Työn CD-liite kansanmusiikin aineryhmän arkistoissa