Vesilinnun sydän – Audioessee introksi maisterikonsertille

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2023

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Audioesseen määrittely

3 Aineistot

3.1 Vesilinnun sydän

3.2 Kenttä-äänitykset

3.3 Äänipankit

3.4 Laulut

3.4.1 Luontoni lakkasi
3.4.2 Virta vierii, ranta pysyy
3.4.3 Helise heliä metsä
3.4.4 Loitut
3.4.5 Me istumme/Ižmalainen metsä

4 Työskentelyvälineet

4.1 Tallentimet

4.2 Audacity-ohjelma

5 Esseen kirjoittaminen

6 Audioesseen koonti

7 Loppupohdinta

Lähteet ja aineistot

Liite

Johdanto

Olen jo lapsesta lähtien ollut kiinnostunut audiomuotoisesta kerronnasta ja sen mahdollisuuksista. Musiikillisen ja laulullisen tarinankerronnan lisäksi mieltäni kiehtoivat muutkin tavat tukea tarinankerrontaa, kuten Kylli-tädin yksinkertaiset vesiväriviivat, näyttelijä Sinikka Sokan pienillä eleillä luodut Grimmin satuhahmot ja Disneyn kasettisatukirjat. Teini-ikäisenä Yleisradion ohjelmien kuuntelemisesta tuli minun ja isäni yhteinen harrastus, ja tuolloin löysin radiodraamat. Ylen Radioteatterin Knalli ja sateenvarjo -sarja on yhä edelleen lukuisten kuunteluiden jälkeen tänä päivänä soittolistallani.

Viihdettä hakiessani tartun elokuvaa mieluummin kirjaan, äänikirjaa mieluummin fyysiseen kirjaan, mutta tätä mieluummin kuitenkin juuri kuunnelmaan. Jonkinlainen kutkutus nimenomaan kerrontaa tukevaan äänimaisemaan minulla on aina ollut. Ääni ruokkii mielikuvitusta, se voi selittää valikoiden ja jättää paljon tilaa omille tulkinnoille, ja antaa paljon taiteellisia vapauksia tekijöille.

Olen erityisesti Yle Areenan monipuolisen audiotarjonnan myötä tutustunut audioesseisiin ja kokenut ne paitsi mielenkiintoisiksi kuunnella myös mahdollisuutena ilmaista itse itseäni aikaisempaa monipuolisemmin. Pidän itseäni monimediataiteilijana, sillä taiteellinen työskentelyni sisältää lähes aina muitakin työskentely- ja ilmaisumuotoja kuin pelkän musiikin. Koen esimerkiksi uuden musiikin luomisen hyvin visuaaliseksi prosessiksi, jossa käytän hyväksi tarinankerronnallista ja kuvataiteellista osaamistani. Sävellysprosessini saattaa alkaa värikartan maalaamisesta ensin mielessäni ja sitten konkreettisesti paperille, ja kehyskertomusten hahmottelusta.

Audioesseen valmistaminen itse antaa minulle mahdollisuuden yrittää laajentaa omaa ja kuulijani käsitystä minusta taiteilijana ja musiikintekijänä. Muusikolla ei yleensä ole ennen konserttiaan mahdollisuutta esittää yleisölle taiteellisen työn prosessejaan, vaan kuulija saa kokea valmiit teokset. Tulevan maisterikonserttini teemat, luontosuhde ja keskeneräisyys, ovat minulle hyvin tärkeitä, ja haluan tällä työllä esitellä näitä aiheita ennen konserttia. Toivon ennakkomateriaaliin tutustuvan kuulijan saavan jonkinlaisen käsityksen henkilökohtaisesta kiinnostuksestani luonnon yhteydestä kansanperinteisiin ja -musiikkiin, sekä omaan taiteilijuuteeni.

Projektityöni on toinen osa Vesilinnun sydän -kokonaisuutta. Vesilinnun sydän – Heart of a Loon on kaksiosainen taiteellinen työ, jonka ensimmäinen osuus, audioessee, toimii introna tai peilinä toiselle osuudelle, maisterikonsertilleni. Konsertti sisältää niin ikään paljon luontotematiikkaa, jota ei kuitenkaan selitetä sanallisin keinoin, vaan pääpainoina on ihmisäänen luonnolliset sävyt ja itsensä kokeminen ympäristössä. Myös jotkin audioesseen musiikilliset materiaalit ja yksittäiset aiheet tulevat todennäköisesti sisältymään konserttiini.

Haluan antaa maisterikonserttini yleisölle mahdollisuuden kuunnella audioesseen ennen konserttiani jakamalla sitä hyvissä ajoin julkisesti. Audioessee toimii introna konsertilleni, ja se sisältää ajatuksia, jotka eivät mahtuisi käsiohjelmaan. Toisaalta haluan, että audioessee sekä maisterikonserttini toimisivat hyvin itsenäisinäkin teoksina.

Tavoitteenani on kokeilla tätä itselleni uutta ilmaisumuotoa ja pohtia sen mahdollisuuksia tulevaisuuden työskentelyssäni. Erilaisten taiteellisten elementtien yhdistäminen on minulle tuttu ja tärkeä tapa työskennellä, ja audioessee näyttäisi hyvältä mahdollisuudelta kokeilla itseilmaisua, johon aiemmat tekemiseni eivät ole yltäneet.

Tavoitteeni on tehdä valmis, noin 30—45 minuutin pituinen audioessee, joka sisältää itse kirjoittamiani ja valmiista kirjallisuudesta lainattuja tekstejä, työtä varten valmistamaani ja esittämääni musiikkia sekä tallentamiani kenttä-äänityksiä.

Koska minulla on vain hyvin vähän kokemusta äänenmuokkausohjelmien käyttämisestä, aloitan käytännössä lähes alusta ohjelmien parissa työskentelyn. Työtunteja ohjelmien opetteluun ja audioesseen viilaamiseen saisi upotettua hyvinkin paljon, minkä joudun ottamaan huomioon omassa aikataulussani. Käytännössä tämän projektityön kannalta tämä tarkoittaa sitä, etten lähtökohtaisesti yritä luoda teknisesti liian monimutkaista ja kunnianhimoista audiota, vaan pikemminkin tutustun aiheeseen ja luotan siihen, että jo yksinkertaiset ideat ja ratkaisut kantavat. En pyri heti ensimmäisellä kokeilulla täydelliseen radiovalmiiseen tuotokseen, ja jos tai kun innostun audiomuokkauksesta enemmän, voin tulevaisuudessa jatkaa taitojeni kehittämistä.