Viileri – äänilevy-multimedia

Tiivistelmä

Projektini taiteellinen työ on multimediaosuuden sisältävä Viileri cd-levy. Tässä kirjallisessa työssä pohdin äänitteen oheen liitetyn multimedian mahdollisuuksia ja antia muusikon kannalta. Käyn lyhyesti läpi kokemuksiani multimedian ja äänitteen tekemiseen liittyvistä työvaiheista.

Mielestäni multimedia tarjoaa hyvät mahdollisuudet liittää cd-levyn oheen esittelytekstejä, edustuskuvia ja laajojakin taustatietoja. Multimediaesitys on kuitenkin järkevää rajata käytettävissä olevan ajan, ammattitaidon ja taloudellisten resurssien mukaan.

Sisällysluettelo

1. Lähtökohta – multimedia projektina

 

2. Multimedian työvaiheita
2.1 Teksti
2.2 Multimediaosuuden rakenteen ja sisällön valinta
2.3 Tietojen kerääminen
2.4 Tietojen ja kielen tarkistaminen
2.5 Käännökset
2.6 Kirjasimet
2.7 Oikoluku
2.8 Käsikirjoitus ja rakenne
2.9 Visuaalinen asu
2.10 Ohjelmointi
2.11 Windows 95 -käännös
2.12 Testaus
2.13 Ohjetekstien kirjoittaminen

 

3. Ohjelmat
3.1 Philip Donnerin ohjelma
3.2 Hyper Studio
3.3 Director 6.02
3.3.1 Perustaso
3.3.2 Lingo
3.3.3 Lisäosat (ekstra tai ”plug-in”)

 

4. Äänilevyn työvaiheita
4.1 Kappaleiden valinta
4.2 Sointien haku
4.3 Äänitys
4.4 Leikkaus
4.5 Miksaus
4.6 Ruokailu
4.7 Kappalejärjestys
4.8 Masterointi
4.9 Kansitekstit
4.10 Valokuvat kantta varten

 

5. Yhteydet levy-yhtiöön
5.1 Mipu
5.2 Finlandia

 

6. Apurahat
6.1 ESEK
6.2 Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
6.3 Kanteleprojekti

 

7. Multimedia-äänilevy muusikon kannalta