Voi kun osais soittaa Viulun soiton aloittaminen multi-instrumentalistin näkökulmasta

Projektityö
Sibelius Akatemian kansanmusiikin maisteriopinnot
Kansanmusiikin aineryhmä
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
2021

Sisällys

1 Johdanto

2 Taustaa

2.1 Musiikillinen kasvuympäristö
2.2 Musiikkiopinnot
2.3 Muusikon työ

3 Multi-instrumentalismi

3.1 Harmooni ja piano
3.2 Kitara, kantele ja mandoliini
3.3 Nokkahuilu
3.4 Vähäriviset haitarit
3.5 Viulu

4 Soittotunnit

4.1 Ensimmäinen tunti
4.2 Toinen tunti
4.3 Kolmas tunti
4.4 Neljäs tunti
4.5 Viides tunti
4.6 Kuudes tunti
4.7 Seitsemäs tunti
4.8 Kahdeksas tunti
4.9 Yhdeksäs tunti
4.10 Kymmenes tunti

5 Viulunsoitto kosketinsoittajan näkökulmasta

5.1 Viulu ja piano
5.2 Viulu ja harmooni

6 Pohdintaa

 

Johdanto

Tässä projektityössä pohdin viulun soittamisen aloittamista muun muusikon osaamiseni valossa. Tarkastelen viiden kuukauden aikana saamiani viulutunteja ja sitä, miten aikaisemmat kokemukset eri soitinten parissa edesauttoivat viulunsoiton oppimista niin motorisella kuin esteettiselläkin tasolla.