Vonkaleesta Paarmaan – kokemuksiani kanteleesta yhtyesoittimena

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2003

Tiivistelmä

Projektityössäni pohdin kanteleen asemaa yhtyesoittimena. Taiteellinen osuus on Vonkale-duon (Ilona Korhonen ja Pauliina Kauhanen) levy ”Seppo”. Ilona Korhosen säveltämistä ja sanoittamista lauluista sekä kahdesta perinteisestä kappaleesta koostuvalla levyllä soitan neljää kanteletta erilaisilla, osin itse kehittämilläni soittotekniikoilla. Levyllä kuultavia kantelemalleja ovat 5- ja 24-kielist kanteleet, koneistokantele sekä Saarijärven kantele. Levyn musiikkia värittävät improvisaatio ja muuntelu, jotka ovat erittäin oleellisia asioita Vonkaleen musiikillisessa ajattelussa. Levyn äänittäjä on Taito Hoffren ja julkaisija Mikko Perkoilan omistama Roima-musiikki.

Projektini kirjallisessa osuudessa tutkiskelen kanteleen roolia yhtyeissä omien kokemusteni kautta. Käyn myös läpi ongelmia, joita kanteleeseen on ryhmäsoiton suhteen usein liitetty ja yritän etsiä näiden ongelmien taustalla olevia syitä. Työssäni palaan menneisiin yhtyekokemuksiin ja pohdiskelen kehittymistäni yhtyesoittajana. Työni painottuu Vonkale-duon Seppo-levyllä käyttämieni kanteletekniikoiden sekä sovitusratkaisuiden kuvailuun.

Sisällysluettelo

1 Taustaa
1.1 Johdanto
1.2 Kanteleet ja minä
1.3 Kanteleesta yhtyesoitossa
2 Kanteleensoittajana eri yhtyeissä
2.1 Aika ennen Sibelius-Akatemiaa
2.2 Ensimmäinen vuosikurssiyhtye
2.3 The Road North
2.4 Entiset ystäväni
2.5 Rautaneidot
2.6 Paarma
3 Vonkale – yhteistyö Ilonan kanssa
3.1 Työskentelystä
3.2 Levystä
3.3 Levyn kanteleensoittotekniikoista
4 Ajatuksia