Ylivieskalainen kanteleensoitto

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Projektityön aineisto

3 Ohjattu soittoharrastus Ylivieskassa

3.1 Ylivieskan kanteleensoittajia 1800-luvun lopulta 1960-luvulle
3.2 Ylivieskan kanteleensoittajia 1964-1980

4 Soiva luentokonsertti

5 Lopuksi

Lähteet

Johdanto

Olen tutustunut Ylivieskan alueen kanteleensoittoon tehdessäni opinnäytetyötä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa (nykyinen Centria) 2000-luvun alussa. Opinnäytetyöni valmistui vuonna 2006. (Jaakola 2006). Sen jälkeen olen tehnyt lisää kenttätyötä ja löytänyt alueelta uusia soittajia sekä soittotyylejä. Aiemmin tekemässäni analyysityössä keskityin yhden ylivieskalaisen soittajan Eino Jaakolan sekä hänen tyttärensä Hanna Liisa Mattilan soittaman virren analysointiin. Tässä projektityössä keskityn kartoittamaan muita Ylivieskan alueen soittajia sekä työstämään soivan luentokonsertin Ylivieskan kotiseutuviikolle kesällä 2022. Osasta esittelemistäni soittajistani olen saanut hyvin tietoja, ja osasta tiedot ovat osittain puutteellisia.

Soivaa luentokonserttia valmistellessani etsin vastauksia kysymyksiin: Millaista on ylivieskalainen kanteleensoitto? Ketkä ovat sen soittajia, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet alueen kanteleensoiton kehittymiseen? Tavoittelen Ylivieskan alueen kanteleensoiton näkyväksi tekemistä, soittajien kartoittamista ja soittotyylien tunnistamista. Työstän materiaalista nuotinnukset, joiden mukaiset sävelmät soitan luentokonsertissani. Tavoitteena on löytää alueen soittoharrastuksen omaleimaisuus ja etsiä tietoa siitä, kuinka kauan Ylivieskan alueella on kanteletta soitettu ja mikä on vaikuttanut alueen soittoharrastuksen kehittymiseen. Olen itse Ylivieskasta kotoisin ja altistunut paikalliselle kanteleperinteelle jo lapsuudestani 1980-luvulta lähtien.