Kolmas Hääpolska

Tässä Kolmas Hääpolska -oppimateriaalipaketissa esitellään kitaransoiton mahdollisuuksia suomalaisessa pelimannimusiikissa yhtä polskasävelmää materiaalina käyttäen. Voit opetella erikseen pelkän melodian, kaksi erilaista säestystä sekä ilman säestystä soitettavaksi sovitetun sooloversion.

Kolmas hääpolska on nimensä mukaisesti polska, jota soitetaan häissä. Jos juhlakansalta ovat tanssiaskeleet päässeet unohtumaan, lienee soveliasta esittää kappale vaikkapa kakunleikkuuta odotellessa. Sävelmä tunnettiin jo 1700-luvulla. Tässä käsiteltävä sävelmän toisinto on peräisin Samuel Rinta-Nikkolan nuottikirjasta vuodelta 1809.

Melodia

Viritystaso on a=442 Hz.

Viritysääni, d-kieli

 

Pyri soittamaan melodia mahdollisimman sujuvasti. Pidä oikea kätesi tasaisessa liikkeessä siten että lyöt plektralla alaspäin jokaisen tahdin 1., 3., 5., 7., 9. ja 11. kuudestoistaosaiskulla. Vastaavasti tahdin 2., 4., 6., 8., 10. ja 12. kuudestoistaosille sattuvat nuotit lyödään ylöspäin.

Opettele aluksi painottamaan kevyesti tahdin ensimmäistä ja kolmatta neljäsosaiskua. Polje jalkaa näillä iskuilla, myös jatkossa. Tämä on paripolskan perusfraseeraus. Kun hallitset ykkös-kolmos-puntituksen, voit varioida fraseeraustasi lisäämällä ajoittain mukaan toisen iskun, esimerkiksi A-osan neljänteen tahtiin. Kokeile tämän jälkeen takapotkupuntitusta, ts. näppää tahdin toinen, neljäs ja kuudes kahdeksasosaisku hieman muita iskuja voimakkaammin. Tämä voisi sopia vaikkapa B-osan ensimmäiseen tahtiin.

Vältä kummankin käden turhan isoja liikkeitä. Jos jokin kohta takkuilee, kiinnitä huomiosi ensin oikeaan ja sitten vasempaan käteen. Siirrä katseesi tulevaisuuteen, ts. ajattele hieman etukäteen, millainen fraasi seuraavaksi on tulossa ja kuinka sen aiot tulkita.

 

Melodia, hidas, vasen käsi ylhäältä

 

Melodia, hidas, oikea käsi ylhäältä

 

Melodia, nopea, molemmat kädet edestä

 

Melodia, hidas, ensimmäinen ja toinen kierros

 

Melodia, normaali nopeus, ensimmäinen ja toinen kierros

 

Melodia (PDF)

 

Säestys

Polskakompin rytmistä olemusta voi lähestyä joko melodian rytmin tai tanssiaskelten rytmin kannalta. Melodian rytmiikkaa voi harjoitella parhaiten soittamalla itse melodiaa. Melodiassa on paljon daktyyleita, joissa yhtä kahdeksasosanuottia seuraa kaksi kuudestoistaosaa. Fraasit päättyvät usein kolmannelle iskulle.

Tanssin rytmiikkaan voi tutustua kansantanssikursseilla tai tanssituvissa. Paripolskan perusiskut ovat ensimmäinen ja kolmas neljäsosa. Polje jalkaa näillä iskuilla. Piiripolskassa jokainen neljäsosaisku on kutakuinkin samanarvoinen.

Huomaa: älä sekoita polskaa polkkaan! Polkka on kaksijakoinen tanssi ja polska puolestaan kolmijakoinen.

Säestysversio I sisältää polskakompille tyypillisempiä kuvioita, kun taas säestysversio II on kenties hieman popahtavampi. Kumpikin käsittää kaksi melodian kierrosta (AABBAABB).

Säestysversio I (folkkomppi)

Folkkomppi, molemmat kädet edestä

 

Folkkomppi, oikea käsi edestä

 

Folkkomppi, vasen käsi edestä

 

Folkkomppi + melodia (vasemmalla kanavalla melodia, oikealla komppi)

 

Melodia+komppi -versio, folkversio (PDF)

 

Säestysversio II (popkomppi)

Popkomppi + melodia (vasemmalla kanavalla melodia, oikealla komppi)

Melodia+komppi -versio, popversio (PDF)

 

Sooloversio

Opettele ensin melodia, vaikka olisitkin enemmän kiinnostunut sooloversiosta. Kun tunnet melodian, sinun on helpompi harjoitella sooloversiota. Jos polskan rytmiikka ei ole Sinulle ennestään tuttua, voit harjoitella sitä melodiaa soittaessasi.

Sooloversion ensimmäisellä kierroksella on käytetty cross-picking-tekniikkaa. Vapaita kieliä pyritään hyödyntämään aina kun mahdollista. Ajoittain korkeampi sävel soitetaan paksummalla kielellä kuin seuraava matalampi sävel ja päin vastoin. Soita mahdollisimman legatossa.

Toisella kierroksella on runsaasti käyttöä oikean käden keskisormelle. Sillä näpätään melodiasävel samalla, kun plektralla näpätään matalampi säestysääni. Nämä kohdat on merkitty nuotteihin kirjaimella ”m”. ”sl” tarkoittaa liu’utusta. Nuottien seassa olevilla numeroilla viitataan vasemman käden sormiin; 1 = etusormi, 2 = keskisormi jne. Kirjain ”p” viittaa vasemman käden peukaloon, jolla sormitetaan matalan E-kielen säveliä toisen kierroksen B-osassa.

 

Sooloversio, hidas, ensimmäinen kierros, vasen käsi ylhäältä

 

Sooloversio, hidas, ensimmäinen kierros, oikea käsi ylhäältä

 

Sooloversio, hidas, toinen kierros, oikea käsi ylhäältä

 

Sooloversio, normaali tempo, ensimmäinen ja toinen kierros, molemmat kädet edestä

 

Soolo, hidas, ensimmäinen kierros

 

Soolo, hidas, toinen kierros

 

Soolo, normaali tempo, ensimmäinen kierros

 

Soolo, normaali tempo, toinen kierros

 

Soolo, normaali tempo, molemmat kierrokset

 

Sooloversio (PDF)