Runolaulusta kokonaisvaltaiseen improvisointiin

Tekijä: 
Outi Pulkkinen
Julkaisuvuosi: 
2014

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 24

Runolaulusta kokonaisvaltaiseen improvisointiin (PDF).

Työn monimediainen PDF-dokumentti on esillä osoitteessa http://ethesis.siba.fi.

Tiivistelmä

Tämä kirjallinen työ on osa Outi Pulkkisen taiteellista tohtorintutkintoa Sileän tilan laulu Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Kirjallisessa työssä avataan taiteellisen tutkinnon harjoitusmenetelmien kehittymistä ja harjoitusprosesseja, joiden kautta taiteellinen tutkimus tehtiin. Tutkimus keskittyi kokonaisvaltaisen improvisaation kehittämiseen ja suomalaiseen arkaaiseen musiikkiin, erityisesti runolauluun.

Kokonaisvaltaisen sooloimprovisaatiomenetelmän kehitystyössä tutkimuksen kohteita olivat esiintyjäntietoisuus, itseohjaus, lihas-, kuulo- ja tunnemuisti, ilmaisullisten elementtien yhteys toisiinsa sekä esityksellisyys.

Arkaaisen musiikin taiteellisen tutkimuksen tuloksia esitellään kolmessa artikkelissa. Ensimmäinen artikkeli käsittelee runonoppimismenetelmiä, toinen runolaulutarinoiden ja -sävelmien sekoittumista ja kolmas tietoisuuden tilan muutoksia arkaaisen musiikin esitystilanteessa.

Tutkinnon taiteellisena tuloksena syntyi CD-levy ja 23 soolo- ja ryhmäesitystä, joiden yhteiskesto oli 38 tuntia. Kokonaisvaltaista monitaiteellista improvisaatiota oli 13 tuntia, runolaulua, jouhikonsoittoa ja improvisaatiota yhdistäviä konsertteja 24 tuntia.

Tohtorintutkinnon lopputulema on taiteilija, joka kokee olevansa esiintyessään virheetön ja vapaa ilmaisemaan sen hetkistä olemustaan; muusikko, joka on laajentanut esityksellisen ilmaisunsa liikkeeseen ja puheeseen.

Kirjallinen työ esittelee myös tekijän taiteilijuuden kehittymisen lapsuudesta tohtoriopintojen alkuun. Kirjallisen työn monimediaisessa versiossa on nähtävissä ja kuultavissa video- ja äänitallenteita taiteellisten osioiden esityksistä.

Vapauden edellytyksenä on luopua yrittämisestä ja kuunnella itseä ja ympäristöä tässä hetkessä.

Sisällys

Tiivistelmä Kiitokset
Luettelo tutkinnon taiteellisista osioista
Luettelo kirjalliseen osioon sisältyvien artikkeleiden alkuperäisistä lähteistä
Videoluettelo
Ääniteluettelo

1 Laskeutuminen sileään tilaan

Miksi runolaulu?
Improvisaatio ja ääni-improvisaatio
Sileä tila
Kirjallisesta työstä

2 Ennen tohtoriopintoja

Lapsuuden ja kouluajan musisoinnista
Helsingin konservatoriossa
Sibelius-Akatemian opintoja ja samanaikaisia projekteja
   Lauluopinnot
   2-tutkinto
   Yhtyeet
   Improvisaatio ja ilmaisu
      Ääni-improvisaatio, Laitinen ja Selander
      Tunnemuisti ja Väänänen
      Equus-näytelmä
      Alexander-tekniikka, Lahdenperä ja mielikuvien yhdistäminen
      Esittämisen muodot -kurssi
      Kontakti-improvisaatiokurssi
   Opettajana
Maisteriopintojen jälkeiset projektit
   Intiimiä ajatustenlukua
   Iki-Turso
   Rumaryhmä
   Kuvia hämärässä − maaginen kesäyö telakalla
   Tuulisilta
   Valoa korvalle
   Ensikonsertti: Kynnyksillä
   Paina nappia!
   Aava
   Enkelikonsertot
   Hetkessä ja tuhansien takaa
   Yövaellus Punkaharjun poukamiin ja omaan mieleen
   Musiikin muisti: Kivikausi

3 Tohtorintutkinnon taiteelliset osiot

Ensimmäinen osio: Kaksitoista runolaulumatkaa − sukellus vanhaan pitkään musiikkiin
   Artikkeli 1: Kirjallisesta takaisin muistinvaraiseksi − runolaulun opiskelumenetelmistä
      Kaksitoista runolaulumatkaa
      Kaikki toisinnot yhdestä runosta
      Oma versio ulkoa
      Mitta haltuun
      Monta versiota, käsinkirjoitustekniikka
      Yliviivauskynätekniikka
      Runojen yhdistely
      Ulkoa opettelu ja visualisointi
      Oppilaille opetettu helppo tie
      Yhteenveto runon opiskelumenetelmistä
      Lopuksi
      Lähteet

   Artikkeli 2: Kaksitoista runolaulumatkaa
      Runoista ja niiden yhdistelystä
      Vellamon neidon onginta
      Runosävelmistä
      Perinteisistä sävelmistä
      Anni Tenisova
      Omia sävelmiä
      Sävelmien sekoittuminen ja runolaulun olemus
      Laulumailta
      Kirjallisuus

   Artikkeli 3: Muusikko kuplassa
      Mikä on taiteilijuuteni tehtävä?
      Miksi runolaulu ja vanha jouhikkoperinne?
      Jatko-opinnoista
      Konserttisarjan tavoitteista
      Konserttien ulkoisista olosuhteista
      Silmät kiinni
      Konserttien alun improvisaatiosta
      Runolaulu- ja jouhikko-osuus
      Johdatus kuplaan
      Konserttisarjan alkupuolen ongelmia
      Pohdiskelu tuottaa tulosta
      Ekstaasi, haltioituminen, flow, läsnä oleva hetki, sisäisen seesteisyyden tila, nirvana
      Tiedostamattoman tiedostaminen
      Muita tuloksia
      Lähteet
      Jouhikon osuus konserttisarjassa

Toinen osio: Neljä vapaata naista − ääni ja liike ryhmässä
   Suunnitelma ja työryhmä
   Harjoitukset
   Harjoitteleminen ja harjoittaminen
   Etukäteisajatuksia esityksistä ja ajatuksia improvisaatiosta
   Oivalluksia

Kolmas osio: And All the Paths Ended − ihmisäänisoololevy

Neljäs osio: TEKO − tutkielma muutoksesta − kokonaisvaltaisen sooloimprovisaatiomenetelmän kehittyminen
   Johdanto harjoitteluprosessiin
   Sooloimprovisaation harjoittelu alkaa
   Esityksellisyydestä
   Videon kautta huomioita
   Soilen tunneilla
   Kokonaisvaltaisuus ja tunne
   Ydinkysymyksiä
   Tukanleikkuu

Viides osio: Improvisaatiofestivaali Outi Pulkkinen − vapaita monitaiteellisia soolo- ja ryhmäimprovisaatioita
   Lautakuntateksti
      Esittely / tiedote
      Ohjelma
      Taiteilijaesittelyt
      Tarkoitus suhteessa jatkotutkintooni
      Miksi juuri nämä taiteilijat / yhteydet välillämme
      Käytännön valmisteluja
      Taiteellisesta työskentelystä
      Viimeisiä valmisteluita

4 Tulevaisuuden ilmaisumuoto

      Vaipuminen runolauluun
      Virheettömyys
      Vapaa improvisaatio
      Kokonaisvaltainen sooloimprovisaatiomenetelmä

Lähteet