Alafest-kehittämishanke – Alavuden kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali Zembalot

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2005

Tiivistelmä
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston projektin kirjallisena työnäni oleva loppuraportti esittelee Alavuden Nuorisoseura ry:n hallinnoiman EU-rahoitteisen Alafest-kehittämishankkeen toimintaa, Zembalot-festivaalin ohjelman sekä siihen liittyvien eri produktioiden suunnittelutyötä, sekä festivaalin järjestelyiden, talouden ja markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen eri osa-alueita. Raportti liitteineen pyrkii antamaan selkeän kokonaiskuvan näiden suunnittelun ja toteutuksen eri osa-alueiden tavoitteiden toteutumisesta.

Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto myönsivät Alavuden Nuorisoseuralle avustuksen Alafest-kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena oli suunnitella ja kehittää Alavudelle kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali. Aloitin työskentelyn hankkeen projektipäällikkönä 7.7.2003. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2003-31.10.2005. Projektityössäni olin päävastuussa hankkeen käytännön toteutuksesta sekä hankkeen voimin kehitettävän kulttuuritapahtuman kehitystyöstä. Työskentelin yhteistyössä Alavuden Nuorisoseuran johtokunnan ja hankkeelle perustetun ohjausryhmän, sekä festivaalin järjestelytoimikunnan kanssa. Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi Alavuden Nuorisoseura ry.

Kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali Zembalot järjestettiin Alavudella ensimmäisen kerran 21.-24.7.2005. Tapahtuman tavoitteena oli esitellä kotimaisen ja ulkomaisen kansantanssin- ja musiikin nykypäivän osaamista sekä luoda puitteet oman paikkakunnan tanssin, musiikin, teatterin ja taiteen harrastajille tuoda esille osaamistaan mahdollisimman laajasti. Tässä tavoitteessa oli etusijalla erityisesti lasten ja nuorten kulttuuri. Tarkoituksena oli saada kaikenikäiset ihmiset, mutta varsinkin lapset ja nuoret, innostumaan kansantanssista ja -musiikista sekä näyttää kuinka korkeatasoista ja monivivahteista suomalainen kansanperinne nykypäivänä on.

Kirjalliseen työhön liittyvänä taiteellisena osionani on Zembalot-festivaalille tuotettu yhteisproduktio ”Hehkumo”, jossa olivat mukana Alafest – kehittämishanke, Pauli Hanhiniemi ja Etelä-Pohjanmaan kansanmusiikin osaajat ”Kyläpelimannit”-projekti. Produktion tarkoituksena oli perustaa uusi yhtye, jonka tavoitteena oli luoda uutta perinteeseen pohjautuvaa akustista musiikkia. Hehkumon ohjelmisto muotoutui pääasiassa juuri tätä produktiota varten sävelletystä ja sanoitetusta uudesta tuotannosta. Joukkoon mahtui myös muutama perinteinen kansansävelmä sekä yhtyeen jäsenten aikaisempaa tuotantoa uusin sovituksin. Roolini produktiossa musiikin sävellys ja sovitus yhdessä yhtyeen muiden jäsenten kanssa sekä 1-, 2- ja 5-rivinen haitarin soittaminen. Kirjallisen työn liitteenä olevassa oheismateriaalipaketissa on mukana DVD-tallenne yhtyeen ensikonsertista Zembalot-festivaalilla 22.7.2005, sekä 20.6.2005 ilmestynyt CD-single ”Suvisivakointia”.

Sisällysluettelo
1 Johdanto
2 Taustaa

2.1 Kokemuksia tapahtuman tuottamisesta
2.2 Alavuden nuorisoseuran toiminnan esittely

3 Alafest-kehittämishanke

3.1 Yleistä
3.2 Tavoite
3.3 Ohjausryhmä
3.4 Suunnittelu- ja kehittämisseminaarit
3.5 Talous

4 Zembalot kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali 21.-24.7.2005

4.1 Tavoite
4.2 Ohjelma ja produktiot

4.2.1 Tavoite
4.2.2 Rakenne
4.2.3 Hehkumo
4.2.4 Kansanmusikaali Pushkinin morsian
4.2.5 Lasten Zembalot
4.2.6 Z-Art Camp 05
4.2.7 Alavus-humppa 2005
4.2.8 Kirkkokonserttisarja
4.2.9 Kotimaiset esiintyjät
4.2.10 Ulkomaiset esiintyjät

4.3 Ennakkotapahtumat

4.3.1 Minizembalot
4.3.2 Syyszembalot
4.3.3 Mallaszembalot
4.3.4 Z-Klubi
4.3.5 Jääzembalot
4.3.6 Soolozembalot
4.3.7 Tanssia, soittoa ja laulua -kurssiviikonloput

4.4 Järjestelyt

4.4.1 Organisaatio
4.4.2 Festivaalialue
4.4.3 Talkootyö

4.5 Talous

4.5.1 Budjetti
4.5.2 Unkarilainen ilta
4.5.3 Apurahat ja avustukset

4.6 Markkinointi

4.6.1 Yleistä
4.6.2 Kohde
4.6.3 Tiedotus
4.6.4 Internet
4.6.5 Oheismateriaali

4.7 Yhteistyökumppanit

5 Yhteenveto
6 Lopuksi
Liite, CD: Suvisivakointia