Balkanin musiikin aapinen harmonikansoittajalle – oppimateriaalin kokoaminen

Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin osasto
2009

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Oma Balkanin musiikin opiskeluni

2.1 Alku
2.2 Opettajat
2.3. Maisterikonsertti

3 Oppimateriaalin pedagogiset lähtökohdat

3.1. Kohderyhmä ja vaativuusaste

4 Oppimateriaalista ja sen valmistamisesta

4.1 Kappaleiden ja tahtilajien valinta

4.2 Tahtilajeista

4.2.1 Tahtilajiharjoitteet
4.2.2 Harmonikan bassopuolen soitto vaihtojakoisissa tahtilajeissa
4.1.4 Rytmin käsittely

4.3 Korut

4.3.1 Huomioita Balkanin musiikin korumerkinnöistä nuottikirjoissa
4.3.2 Oppaan korumerkinnöistä

4.4 Sormitukset
4.5 Rekisterit
4.6 Nuotinkirjoituksen periaatteet
4.7 Äänite

5 Yhteenveto

Johdanto

Olen opiskellut Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla vuodesta 2002 harmonikka pääinstrumenttinani ja erikoistunut opinnoissani Balkanin alueen kansanmusiikkiin. Maisterikonserttini Balkanin musiikista valmistui lokakuussa 2007.

Projektityöni aiheena on Balkanin musiikin aapinen harmonikansoittajille-oppimateriaalin kokoaminen. Tavoitteenani on ollut koota selkeä oppimateriaalipaketti Balkanin alueen sävelmistä ja musiikkiperinteen ominaispiirteistä omien Balkanin musiikin opintojeni pohjalta. Olen koonnut materiaalia sitä ajatellen, että voisin mahdollisesti myöhemmin jatkaa sen työstämistä julkaisuun asti.

Balkan on niemimaa-alue Euroopan kaakkoisosassa. Balkanin maihin kuuluviksi
valtioiksi luetaan maantieteellisesti suoraan Albania, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria,
Kreikka, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkin Euroopan puoleinen osa.
Myös Romanian, Kroatian ja Slovenian lasketaan joskus kuuluvan Balkanin maihin.