Biisinikkariksi – Näin arvioitutin mahdollisuuksiani toimia lauluntekijänä kevyen musiikin alueella

Jarno Romppainen

Tiivistelmä

Projektityöni ideana on tutkia tekemäni laulukappaleen mahdollisuuksia päästä laajemman kuulijakunnan ulottuville. Puntaroin samalla sen avulla kykyjäni toimia iskelmämusiikin alueella lauluntekijänä. Sävelsin ja sanoitin laulun alkusyksyn 2002 aikana, ja sovitimme sen kevyen musiikin muotoon yhdessä taiteellisana tuottajanani toimineen Olli Variksen kanssa. Olen tehnyt omia sävellyksiä 11-vuotiaasta asti, ja luomani musiikin tyylisuunnat ovat vaihdelleet omien musiikkimieltymysteni mukaan. Kasvot niin kuulaat -laulukappaleessa ajan myötä muodostunut oma sävelkieleni yhdistyy populaarimusiikissa käytettyihin tyylikeinoihin. Projektityöni sisältää kappaleesta äänitetyn demoCD:n sekä kirjallisen osuuden.

Kirjallisessa osuudessa käsittelen omaa säveltämis- ja sanoittamisprosessiani yleisesti sekä sitä, kuinka Kasvot niin kuulaat -kappale syntyi. Kerron, kuinka sovitimme ja yritimme muokata ulkoasua suuren yleisön musiikkimaun mukaiseksi. Kuvailen äänitystapahtumaa ja arvioin lopputuloksen ensin itse. Tämän jälkeen seuraa sekä asiantuntija- että maallikkoraadin arviot. Raatien antamaa palautetta vertaan tekemääni itsearvioon, ja näiden pohjalta analysoin ja pohdin asiaa laajemmin. Arvioituttamani kappale ei mennyt sellaisenaan raatilaisten asettaman seulan läpi. Musiikilliset lähtökohtamme ja näkemyksemme poikkesivat itseni ja heidän välillä. Eri linjoilla olimme varsinkin melodiarytmiikan suhteen. Raatilaiset kokivat sen vieraannuttavaksi, sillä sanoja ja tarinaa oli vaikea seurata runsaan koronpolun käytön johdosta.

Sisällysluettelo

Johdanto
Tavoite
Projektin toteutus
Aikataulu ja toteutustapa
Yleisiä ajatuksia kappaleiden teosta
Kasvot niin kuulaat -kappale
Demon tuottaminen ja äänitys
Itsearvio
Asiantuntijaraadin arvio
Maallikkoraadin arvio
Analyysi
Yleistä
Melodia
Melodiarytmi
Sanat
Sovitus
Kappaleen soveltuminen radiosoittoon ja jonkun artistin ohjelmistoon
Johtopäätökset
Kirjallisuus

Liitteet
1 Sähköposti 1 asiantuntijoille
2 Saatekirjelmä asiantuntijoille
3 Kaavake maallikkoraatilaisille
4 Sähköposti 2 asiantuntijoille

 

Työn CD-liite kansanmusiikin aineryhmän arkistoissa.