Etnofuturistisen yhtyeen konseptin luominen

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2022

Sisällysluettelo

Taustaa ja motivaatio

Vaiheet

Yhtye kokonaiskonseptina

Mielikuvat, avainsanat ja genret

Yhtyeen ja musiikin funktiot

Funktio 1: tanssi ja liikuttaminen

Funktio 2: kansanmusiikkia laajemmalle yleisölle

Funktio 3: toismaailmallinen kokemus, samanismi ja yhteisöllisyys

Funktio 4: etnofuturismi, vaihtoehtokulttuuri, paikallisuus ja kestävät arvot

Yhtyeen nimi ja laulukieli

Esikuvat ja referenssit

Visuaalinen ilme

Konserttikokemus ja tapahtuman ritualisointi

Soittimisto

Ammattimaisuus ja julkinen imago

Sävellysideat ja tyylin kokeileminen demojen avulla

Lopuksi

Taustaa ja motivaatio

Valitsin tämän projektityön aiheeksi projektin, jonka olen halunnut muutenkin toteuttaa osana omaa taiteellista työskentelyäni. Kyseessä on uuden yhtyeen perustaminen ja sen kokonaistyylin kehittäminen. Tavoitteena on käynnistää yhtye, jossa voin toimia luovana jäsenenä ja muusikkona ammattimaisesti opintojeni jälkeen, ja se, että yhtye ei jää pieneksi sivuprojektiksi vaan menestyy myös kansainvälisesti ja kansanmusiikin marginaalia laajemmalla kentällä. Projektityö käsittää yhtyeen perustamisen suunnitteluvaiheen ja tyylin pohdintaa.

Projektityön kirjallisen osion tarkoituksena on yhtäältä jäsennellä yhtyeen kokonaiskonseptin kehittämistyöhön kuuluvia osa-alueita sekä sanallistaa projektin tavoitteita ja toisaalta dokumentoida tämän alkuvaiheen prosessia. Tavallisesti ennen yhtyeen kokoamista ei ole tarpeen eikä välttämättä järkevääkään yksin ideoida yhtyekonsepteja niin pitkälle kuin tässä projektityössä, mutta tässä tapauksessa teksti toimiikin samalla akateemisena kurssityönä. Hahmottelemani visio toimii enemmänkin toivelistana kuin lukkoon lyötynä suunnitelmana, kun yhtyettä todella aletaan perustaa. Tekstin lukeminen voi olla kiinnostavaa projektin konseptista tai yleisemmin yhtyekonseptoinnista kiinnostuneille sekä minulle itselleni tulevaisuudessa projektin edettyä. Käytän tekstissä paljon ”fiilistä” ja mielikuvia kuvailevia puhekielisiä sanoja.

Motivaationi yhtyeen perustamiselle on luoda itselleni projekti, joka lähtee omista taiteellisista lähtökohdistani ja on työkalu omaan luovaan työhöni. Tämä ei siis poissulje sitä, että kaikki yhtyeen jäsenet olisivat tasavertaisia. Toteamukseni on pikemminkin kontrastina sille, että olen tähän asti lähinnä toiminut muusikkona muiden johtamissa yhtyeissä, joissa olen ”vain” soittaja ilman merkittävää omistajuuden kokemusta.

Tässä vaiheessa kirjoitustyötä olen jo muistini varassa, mutta eräs alkuun panevista motivaattoreistani oli se, että kuvittelin sellaisen keikkatilanteen, jossa haluaisin olla esiintyjänä; lavalla on kova meininki, yleisöä on paljon ja se tanssii, soitamme kovaa ja tosissamme, bändillä on hyvä yhteishenki ja rentous, on tilaa leikkiä ja improvisoida ja meillä on mahdollisesti coolit kuteetkin päällä. Sitten vain kuvittelin prosessia taaksepäin eli sitä, miten loisin yhtyeen, jonka avulla voin saavuttaa tämän tilanteen. Toinen varhainen tavoitteeni oli luoda konserttitilanteesta jotain, joka nostattaa kuulijan arkitodellisuuden yläpuolelle – jotain toismaailmallista (arkitodellisuuden ulkopuolista) ja ehkä yhteisöllistäkin. Kolmas ajatus oli yksinkertaisesti tehdä tanssittavaa musiikkia, sillä keikoilla tanssiminen on mielestäni ihanaa ja vaikka musiikki ei saisi yleisössä aikaan mitään muuta kuin tanssimista, se olisi jo enemmän kuin tarpeeksi.

Vaikka jo usean vuoden ajan olen suunnitellut projektia, äänitellyt sävellysideoita kännykällä ja kuunnellut inspiraatioksi muita yhtyeitä, on projektin konkreettisempi käynnistäminen (tekemällä kappaleista demoja ja kirjoittamalla tämä kirjallinen osio) edennyt projektiin liittymättömistä syistä hitaasti. Siksi olen alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna maltillistanut sitä, miten pitkälle tämän kurssityön puitteissa aion päästä yhtyeen alkuun saattamisessa. En siis vielä kokoa bändiä, äänitä sen kanssa varsinaisia demoja tai ota promokuvia. Luettelen kuitenkin nämäkin tulevat työvaiheet seuraavassa osiossa. Myös soiva materiaali eli demot, joilla kokeilen sävellystyylin toimivuutta, jäävät pieneen osaan projektia kirjallisen konseptoinnin ollessa keskeisin sisältö.