Folkmusikworkshop i Överesse skola

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1998

Sammanfattning

Mitt projeld bestod i att planera och förverkliga en folkmusikworkshop i Överesse lågstadieskola. Alla skolans elever; ca 90 elever i åk. 1-6, deltog i workshopen, som hölls i januari-februari 1997. Workshopen utfördes under åtta dagar och avslutades med en konsert. Jag hade hand om workshopens undervisning.

Som arbetsmaterial i workshopen användes folkmusik ur den finlandssvenska traditionen. Undervisningen baserade sig på gehörsmetoden, men noter användes även som hjälpmedel. Låtarna övades och utarbetades till arrangemang i sång- och instrumentgrupper.

Planeringen av låtar och tidsschema var en av stöttepelarna för det praktiska genomförandet. Elevernas tidigare musikaliska färdigheter var avgörande i valet av arbetsmaterial. Mina tidigare erfarenheter och min förmåga som pedagog utgjorde grunden för hur undervisningen utformades. Kommunikationen mellan lärare och elever inverkade på hur arbetet i workshopen fungerade. Det musikaliska slutresultatet var en produkt där alla dessa olika element hade en avgörande roll.

Den skriftliga andelen av arbetet är en redogörelse för hur arbetet utfördes. Arbetet i workshopen rapporteras i dagboksform. I rapporten görs reflektioner över hur workshopen lyckades. Jag tar upp frågor om hur eleverna i gruppen fungerade, hur musiken utarbetades, samt min egen roll som lärare.

Innehåll

1 Inledning och bakgrund
2 Planering
2.1 Schema
2.2 Elevernas tidigare sång- och spelerfarenheter
3 Låtar och arrangemang
3.1 Sjörövaren
3.2 Silver och gull
3.3 Rillen
3.4 Gruppernas tidigare repertoar
4 Workshopens musikanter
5 Workshop
5.1 Dagbok
6 Slutord

 

Källör
Bilagor
Noter och arrangemand
Textförslag till Sjörövaren
Två videoband samt innehållets redogörelse
Brev till Essefiddlarna
Inbjudan till konsert