Kansanmusiikkia pianisteille -nuottivihon valmistaminen

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2007

Tiivistelmä
Projektini ”Kansanmusiikkia pianolle -nuottivihon valmistaminen” kertoo prosessin liittyneistä ajatuksista ja käytännön asioista. Kerron ensin yleisesti vihon ideasta ja pianosta kansansoittimena. Sitten kirjoitan itse nuottivihon laatimisesta: materiaalista, sovittamisesta, nuottikuvasta ja kokemuksistani opettajana sekä pedagogisesta ideologiastani. Haastattelin projektin kirjallesen osuuden puitteissa Timo Alakotilaa ja Teuvo Ryynästä ja he kertoivat minulle omia näkemyksiään tekemästäni materiaalista. Projektini lopuksi kerron vielä vihon tekemiseen liityneistä viimeisistä etapeista, ja mietin miten loppututlos omasta mielestäni onnistui.

Liitteenä on Kansanmusiikkia pianolle -nuottivihko, joka sisältää pelimannimusiikkia eritasoisina sovituksina seitsemästätoista kappaleesta. vihon tarkoituksena on antaa ideoita myös omien sovitusten tekemiseen, sekä muunteluun, variointiin ja improvisointiin. Sovittamisen opettelu perustuu tekemiini sovitusten osasiin, joita oppilas voi käyttää materiaalia oman kokonaisuutensa rakentamiseksi. Nuottivihkoon kuuluu CD-levy, josta on mahdollista poimia virikkeitä oikean estetiikan löytämiseksi.

Sisällysluettelo
1 Yleistä

1.1 Idea
1.2 Piano kansanmusiikki-instrumenttina

2 Nuottivihon laatiminen

2.1 Oppilaan oman luovuuden kunnioittaminen
2.2 Materiaalista
2.3 Sovitusideoita
2.4 Nuottikuvaan liittyviä kysymyksiä
2.5 Käytännön kokeiluja ja omia kokemuksia

3 Kollegojen haastattelut

3.1 Ensimmäisiä kommentteja – Timo Alakotila
3.2 Lisää mielipiteitä – Teuvo Ryynänen

4 Viimeiset etapit

4.1 Parannuksia
4.2 CD-levyn valmistaminen
4.3 Viimeistely
4.4 Painatus ja jakelu

5 Yhteenveto
Liite: Kansanmusiikkia pianolle -nuottivihko (sisältää CD-levyn)
Työhön liittyvä nuottivihko ja CD-levy kansanmusiikin aineryhmän kirjastossa