Kansanmusiikkietydit koti- ja konserttikanteleelle – Oppimateriaali kanteleensoition tekniikkaan ja kansanmusiikin tyyliin

Sisällysluettelo

1 Johdanto

1.1 Oppimateriaalin periaatteet
1.2 Etydien tekniikka- tyyli- ja improvisaatioteemat taulukossa

2 Sottiisi

2.1 Taso 1: Painotussottiisi

2.1.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
2.1.2 Valmis sovitus
2.1.3 Improvisaatiovinkit

2.2 Taso 2: Sormikävelysottiisi

2.2.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
2.2.2 Valmistavat harjoitukset
2.2.3 Melodianuotti
2.2.4 Säestys-ideoita
2.2.5 Improvisaatiovinkit
2.2.5.1 Harjoitukset improvisaatiovinkkeihin
2.2.6 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten

2.3 Taso 3: Komppisottiisi

2.3.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
2.3.2 Valmistavat harjoitukset
2.3.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
2.3.4 Valmis sovitus
2.3.5 Improvisaatiovinkit

2.4 Taso 4: Hyppysottiisi

2.4.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
2.4.2 Valmistavat harjoitukset
2.4.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
2.4.4 Valmis sovitus
2.4.5 Improvisaatiovinkit

2.4.5.1 Muunteluharjoituksia sottiisiin
2.4.5.2 trad. kappaleen muuntelu ja sovitus

3 Hambo

3.1 Taso 1: Heilurihambo

3.1.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
3.1.2 Valmis sovitus
3.1.3 Improvisaatiovinkit

3.2 Taso 2: Terssihambo

3.2.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
3.2.2 Valmistavat harjoitukset
3.2.3 Melodianuotti
3.2.4 Säestys-ideoita
3.2.5 Improvisaatiovinkit

3.2.5.1 Harjoitukset improvisaatiovinkkeihin

3.2.6 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten

3.3 Taso 3: Triolihambo

3.3.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
3.3.2 Valmistavat harjoitukset
3.3.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
3.3.4 Valmis sovitus
3.3.5 Improvisaatiovinkit

3.4 Taso 4: Sammutushambo

3.4.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
3.4.2 Valmistavat harjoitukset
3.4.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
3.4.4 Valmis sovitus
3.4.5 Improvisaatiovinkit

3.4.5.1 Muunteluharjoituksia hamboon
3.4.5.2 trad. kappaleen muuntelu ja sovitus

4 Polkka

4.1 Taso 1: Sormipolkka

4.1.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
4.1.2 Valmis sovitus
4.1.3 Sormipolkan improvisaatiovinkit

4.2 Taso 2: Takapotkupolkka

4.2.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
4.2.2 Valmistavat harjoitukset
4.2.3 Melodianuotti
4.2.4 Säestys-ideoita
4.2.5 Improvisaatiovinkit
4.2.5.1 Harjoitukset improvisaatiovinkkeihin
4.2.6 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten

4.3 Taso 3: Vastadaktyylipolkka

4.3.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
4.3.2 Valmistavat harjoitukset
4.3.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
4.3.4 Valmis sovitus
4.3.5 Improvisaatiovinkit

4.4 Taso 4: Kiperä polkka

4.4.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
4.4.2 Valmistavat harjoitukset
4.4.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
4.4.4 Valmis sovitus
4.4.5 Improvisaatiovinkit

4.4.5.1 Muunteluharjoituksia polkkaan
4.4.5.2 trad. kappaleen muuntelu ja sovitus

5 Masurkka

5.1 Taso 1: Peukalomasurkka

5.1.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
5.1.2 Valmis sovitus
5.1.3 Improvisaatiovinkit

5.2 Taso 2: Asteikkomasurkka

5.2.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
5.2.2 Valmistavat harjoitukset
5.2.3 Melodianuotti
5.2.4 Säestys-ideoita
5.2.5 Improvisaatiovinkit

5.2.5.1 Harjoitukset improvisaatiovinkkeihin

5.2.6 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten

5.3 Taso 3: Vaihtobassomasurkka

5.3.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
5.3.2 Valmistavat harjoitukset
5.3.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
5.3.4 Valmis sovitus
5.3.5 Improvisaatiovinkit

5.4 Taso 4: Staccatomasurkka

5.4.1 Tekniikka- ja tyyliasiat
5.4.2 Valmistavat harjoitukset
5.4.3 Tyhjä nuotti omaa sovitusta varten
5.4.4 Valmis sovitus
5.4.5 Improvisaatiovinkit

5.4.5.1 Muunteluharjoituksia masurkkaan
5.4.5.2 trad. kappaleen muuntelu ja sovitus

Johdanto

Oppimateriaalin tarkoituksena on antaa ohjausta koti- ja konserttikanteleen soittotekniikan perusasioihin. Se pyrkii antamaan avaimet vapautuneeseen musisointiin kansanmusiikin lähtökohdista tehtyjen etydien avulla. Etydeissä kiinnitetään erityisesti huomio käsien rentouteen.

Olen säveltänyt kappaleita, jotka sisältävät mahdollisimman paljon haastavia soittoteknisiä yksityiskohtia. Soittoteknisten asioiden ohessa kiinnitetään myös huomio kansanmusiikin tyylipiirteisiin pelimannimusiikkiin perustuvien etydisävellysten avulla. Oppimateriaali pyrkii antamaan opettajalle ohjeita tuntien ja ohjelmiston suunnitteluun sekä oppilaalle eväitä sovittamiseen ja ylipäätään luovaan soittamiseen.

Oppimateriaalissa keskitytään neljään kansanmusiikille tyypilliseen tanssilajiin: sottiisiin, hamboon, polkkaan ja masurkkaan. Esittelen jokaisen tanssilajin erikseen ja listaan kuunneltavaksi levyesimerkkejä kustakin tanssilajista. Olen säveltänyt kustakin tanssilajista etydejä neljän tason mukaisesti vaikeustasoihin:

 • Taso 1 eli alkeistason etydit
 • Taso 2 eli keskitason etydit
 • Taso 3 eli vaativat etydit
 • Taso 4 eli haastavimmat etydit edistyneimmille soittajille

On syytä huomata, että nämä tasot eivät välttämättä vastaa musiikkioppilaitosten kansanmusiikin kurssitutkintojen vaatimustasoja.

Tekniikka- ja tyyliasioihin olen listannut kussakin kappaleessa käytävät asiat. Ennen jokaista etydiä on valmistavia harjoituksia tekniikka- tai tyyliasioihin. Harjoituksien jälkeen on helppoa siirtyä etydin soittamiseen. Improvisaatiovinkeissä käydään läpi luovia muusikon taitoja. Olen kirjoittanut jokaisesta etydistä nuotin. Nuotteihin olen pyrkinyt kirjoittamaan sorminumerot, sormisammutukset ja käsivarsisammutukset niin tarkasti kuin koen niiden kussakin kohdassa olevan tarpeen, alkeisetydeissä luonnollisesti enemmän. Näiden lisäksi olen listannut joitakin tyylikohtaisia seikkoja: mm. fraseeraus, korut ja staccatot. Olen käyttänyt sellaisia sormijärjestyksiä, jotka olen itselleni kokenut parhaiksi, mutta myös pyrkinyt esittelemään vaihtoehtoja. Sormijärjestykset ja muut tekniset asiat riippuvat paljon myös soittajasta. Kannustankin jokaista soveltamaan luomiani esimerkkejä ja ohjeistuksia.

Olen jättänyt nuottikuvaan varaa omalle tulkinnalle ja muistiinpanoille. Tämän mahdollistavat nuotit, jotka sisältävät ainoastaan melodian. Etydien melodioita voi opettaa korvakuulolta ja tyhjille viivastoille voidaan kirjoittaa omia ideoita, sorminumeroita, sointumerkkejä, soveltaa säestyksiä ja kirjoittaa stemmoja oman mielen mukaan ideoiden. Mahdollisuus on myös edetä etydien kanssa nuottilähtöisesti soittamalla valmiiden sovitusten mukaisesti.
Opetusmateriaalin avulla käydään läpi soittoteknisistä asioista:

 • asteikkokulku (alas – ja ylöspäin)
 • terssien soitto (=sormikävely)
 • peukalon liikerata soittaessa
 • isot intervallit – heiluriliike
 • staccato ja sen erilaiset soittomahdollisuudet
 • sormijärjestys-asiat käden rentouden kannalta
 • sammutukset: sormisammutukset, kämmen-/litistyssammutus sekä käsivarsisammutus
 • korukuvioiden soitto
 • hyppyjen ja isojen intervallien soitto
 • viputekniikka
 • käden rentous ja rentoutus

Opetusmateriaalin avulla käydään läpi kansanmusiikin tyyli- ja tulkinta-asioista:

 • erilaisia asteikkoja ja moodeja: fryyginen, duuri, melodinen molli, lyydinen, doorinen ja miksolyydinen
 • erilaiset tanssilajit: sottiisi, hambo, masurkka ja polkka
 • korukuvioiden ja etuheleiden käyttö
 • säestysrytmejä
 • vaihtobassot
 • soinnuttaminen
 • melodian ja stemman yhtäaikainen soitto
 • sovittaminen
 • improvisaatio
 • painotukset