Musiikkia tanssiteokseen Intiimiä ajatustenlukua

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1999

Tiivistelmä

Taiteellinen projektityöni oli nykytanssiesityksen Intiimiä ajatustenlukua musiikin sävellystyö ja esittäminen yhdessä muusikko Outi Pulkkisen kanssa. Esitystä harjoiteltiin ja tehtiin noin kolme kuukautta, ja se esitettiin 12 kertaa maalis-huhtikuussa 1999 Helsingin Kaapelitehtaalla Uuden tanssin keskus Zodiakissa. Kirjallisessa työssä kuvaan teoksen syntyprosessia, harjoittelua, sävellystyötä ja esityksiä muusikon näkökulmasta.

Teoksen ohjasi koreografi Soile Lahdenperä. Hänen työskentelytapansa on improvisaatiolähtöinen, eli esityksen tanssillisia ja musiikillisia elementtejä haettiin yhteisten improvisaatioharjoitusten kautta. Yhteisen harjoitusprosessin edistyessä hylkäsin perinteisen säveltäjä-ajattelun, jossa säveltäisin musiikin yksin kotonani. Totesin, että harjoituksissa musiikin ja tanssin vuorovaikutuksessa syntynyt musiikki elää kiinteämmässä yhteydessä tanssiin ja palvelee lopullista esitystä paremmin. Teoksen myötä improvisaatio säveltäjän työkaluna nousi yhä tärkeämpään asemaan minulle.

Soile Lahdenperä on myös Alexander-tekniikan opettaja, ja tämä näkyi, kuului ja tuntui hänen ohjaustyössään. Kaikki työryhmän jäsenet saivat Lahdenperältä Alexander-tekniikan ohjausta, ja tämä vaikutti minuun muusikkona suuresti. Alexander-tekniikan avulla opin tuntemaan ja hallitsemaan fyysistä olemustani paremmin, ja elämään jäi ajatus nimenomaan muusikkouteni fyysisen puolen ja liikkumisen edelleen kehittämisestä.

Tärkeä kokemus teoksessa oli nykytanssin abstraktin liikeilmaisun ja musiikin välisen suhteen ymmärtäminen. Musiikilla ja liikkeellä rakennettiin moniselitteisiä hetkiä, jotka jokainen katsoja kokee eri tavalla oman kokemusmaailmansa pohjalta. Lisäksi pohdin projektin kuluessa pitkäjännitteisen projektityöskentelyn ja pätkittäisen free lance -muusikkouden välisiä eroja.

Sisällysluettelo

 1. Taustaa
 2. Harjoittelu, henkinen anti ja raha
 3. Mitä koreografi haluaa musiikilta?
 4. Miten musiikkia todellisuudessa tehtiin; osa I
 5. Miten musiikkia todellisuudessa tehtiin; osa II
 6. Erilaisia ihmisiä – ammattilaisia?
 7. Yksi yhteen – vastaan
 8. Muusikot lavalla ja liikkeessä
 9. Tekniikka jyllää
 10. Tehdäänpä samantien levy
 11. Pieni levynteon filosofia
 12. Pieni levynteon pikakurssi
 13. Esityksistä
 14. Mitä tästä opimme?
 15. Liitteet