Niittyyntyy sydämeni – paikan vaikutus taiteeseen ja taiteilijaan

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2017

 

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Taustaa

3 Työtavoista

4 Kalmismaa

5 Niitty

5.1 Niitystä
5.1 Soiva niitty
5.3 Niitty+Keitaat
5.4 Soiva kulkue
5.5 Kukkaseppeleet
5.6 Niitty Oli ilo -konsertissa

6 Järvi

7 Paikan kokeminen

8 Yhteenveto

9 Liitteet

 

Johdanto

Tutkin projektityössäni, miten paikka tai luontokokemus vaikuttaa taiteen tekemiseen. Millaisia impulsseja antavat erilaiset lokaatiot taiteilijalle? Mitkä asiat kiinnittävät mielenkiinnon? Mitkä ilmiöt luonnosta siirtyvät taiteen työvälineiksi? Miten näitä käytetään?

Kartoitimme aihetta nelihenkisen, monitaiteisen työryhmän kanssa kesällä 2016 Venäjän Karjalassa Haikolan sähköttömässä kylässä kolmessa lokaatiossa (kalmismaa, järvi ja niitty), joissa teimme erilaisia harjoitteita.

Käytän projektityössäni lokaatio-sanaa kuvatessani vain yhtä tiettyä tutkimaamme kohtaa paikan eli Haikolan kokonaisuudesta. Paikka-sanaa käytän yleisesti kuvaamaan paitsi Haikolan kylää kokonaisuutena, myös yleisesti puhuttaessa paikan kokonaisuuden kokemuksesta.

Harjoitteet taltioitiin videolle ja taiteilijat kertoivat äänitteille, miten lokaatio ja harjoitteet heihin vaikuttivat. Kokemuksia käytettiin materiaalina Amanda Kauranteen Oli ilo – karjalainen kabaree -maisterikonsertissa, joka esitettiin 4.11.2016 Musiikkitalon Black Boxissa. Kabareeta edelsi puolen tunnin ääni- ja videoinstallaatio Karjalan keitaat, joka työstettiin Haikolan luonnosta tallennetusta materiaalista. Lisäksi Haikolassa työryhmä järjesti Soiva kylä -nimisen yleisötapahtuman osana Kansanmusiikkijuhla Sommeloa ja yhteistyössä Juminkeko-säätiön sekä Ortjo Stepanovin säätiön kanssa.

Projektityö sisältää kirjoitelman, jossa esittelen lokaatiot sekä sen, miten niistä inspiroituneet elementit ovat esillä etenkin maisterikonsertissa. Pohdin myös, mitkä kaikki asiat yhdessä muodostavat paikan kokemuksen kokonaisuuden. Kirjoitelman osana on lukuisia video- ja ääniklippejä, valokuvia sekä liitteinä videotallenne ja käsiohjelma Oli ilo – karjalainen kabaree -esityksestä.