Työskentelyni Nukketeatteri Sampossa vuosina 1998-2008

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2008

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Nukketeatteri Sampo, teatterijohtaja Maija Barićin haastattelu

2.1 Maija Barićin tie nukketeatterin ammattilaiseksi
2.2 Teatterin synty ja historia
2.3 Virikkeet ja ilmaisumuodot
2.4 Musiikki ja nukketeatteri
2.5 Äänitteet ja muut julkaisut sekä kuvatallenteet
2.6 Nukketeatterin merkitys nykyajassa

3 Työni koko kuva Nukketeatteri Sampossa

3.1 Musiikkityö

3.1.1 Muusikkona eri näytelmissä
3.1.2 Musiikin perusperiaatteita
3.1.3 CD-levyjen tekemisestä

3.2 Nukeillanäytteleminen
3.3 Esityksiin valmistautuminen

4 Mikä nukketeatterityössä viehättää?

5 Yhteenveto

Lähteet

Tiivistelmä

Projektin kirjallinen työni käsittelee työskentelyäni Nukketeatteri Sampossa muusikkona ja nukeillanäyttelijänä vuosina 1998-2008. Halusin tehdä projektini tästä aiheesta, koska nukketeatteri on monelle varmasti vieras ala ja käsitys siitä hyvin erilainen kuin mitä se todellisuudessa on. Itselleni on aikaa myöten selvinnyt, kuinka monipuolisesta ja tärkeästä työstä nukketeatterissa on kysymys. Käyn läpi nukeillanäyttelemisen oppimisprosessia ja sitä mitä hyötyä tai haittaa muusikkoudesta on työssäni minulle ollut. Tarkastelen miten musiikin tekeminen nukketeatterissa eroaa muun musiikin tekemisestä. Mitä haasteita nukeillanäytteleminen ja muusikkouden ja nukeillanäyttelemisen yhdistäminen on tuonut. Tavoitteena on tutkia työn eri puolia muusikon kannalta. Mitä kaikkea nukketeatterityöhöni kuuluu, ja mitä uusia asioita se on tuonut ja opettanut minulle.

Työskentelyni Sampossa alkoi, kun tutustuin reilu kymmenen vuotta sitten ystäväni kautta viulisti/laulaja Anna Barićiin. Hänen vanhempansa olivat perustaneet vuonna 1977 Nukketeatteri Sampon, missä Annakin työskenteli muusikkona sekä nukeillanäyttelijänä. Anna ehdotti vanhemmilleen minun mukaan ottamista muusikoksi erääseen näytelmään. Näin työskentelyni Sampossa alkoi 1998 keväällä. Olen toiminut muusikkona pääasiassa haitaristina, laulajana sekä laulujen sovittajana. Sampo on julkaissut useita äänitteitä, kirjoja ja kuvatallenteita. Olen osallistunut usean eri albumin tekemiseen, joiden työprosessia käyn myös läpi työssäni. Nukketeatteri Sampossa työskentely kymmenen vuoden aikana on ollut antoisaa, haasteellista ja ennenkaikkea hauskaa. Tavoitteenani on kehittyä nukeillanäyttelijänä sekä oppia yhdistämään muusikkous ja nukeillanäytteleminen saumattomaksi yhteistyöksi. Toivon myös saavani tästä lumoavasta maailmasta kokemuksia vielä vuosiksi eteenpäin.

Työni koostuu Maija Barićin haastattelusta ja omista kokemuksista ja tuntemuksista. Lähdeapuna olen käyttänyt myös Sampon nettisivuja.